Aankondiging van een gegunde opdracht

Leveren van vloeibare brandstoffen voor de stedelijke voertuigen na afroeping gedurende 4 jaar

1.De totale aanneming heeft tot doel het leveren na afroeping van vloeibare brandstoffen voor de stedelijke voertuigen totdat het beschikbaar krediet zo dicht mogelijk benaderd is zonder erover te gaan.
2.De omvang der leveringen blijkt uit het bijzonder bestek en meetstaat.
3.Waar de aanduidingen en offertes der uit te voeren leveringen onvolledig of niet duidelijk zijn, moet de aannemer alle uitvoeringsmiddelen in het werk stellen en leveringen en verstrekkingen uitvoeren, nodig om de in hoofdzaak aangeduide leveringen volgens de regels der kunst te verwezenlijken.
De inschrijvers zullen bovenvermelde onvolledigheden niet kunnen inroepen om enige klacht in te dienen of om enige wijziging aan de aannemingsvoorwaarden te bepleiten. Door het neerleggen van zijn offerte verklaart de inschrijver de toestand onderzocht te hebben, zodat hij geen beroep kan doen op onvoorziene omstandigheden.

Publicatiedatum
15-07-2015
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
09111300 - Fossiele brandstoffen
09134000 - Gasolie
Regiocodes (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stadsbestuur Geel
Postadres
Werft 20, 2440 Geel, BE
Contactpunt(en)
De heer Jef Boonen

Totale definitieve waarde van de opdracht/opdrachten

48980.00 EUR

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
Van Raak Distributie nv
Postadres
Toekomststraat 1, 2381 WEELDE
Titel
Leveren van vloeibare brandstoffen voor de stedelijke voertuigen na afroeping gedurende 4 jaar
Waarde
48980.00 EUR
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1858 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!