Aankondiging van een opdracht

Aankoop brandstof voor voertuigen + gasolie voor verwarming

Aankoop brandstof voor voertuigen + gasolie voor verwarming

Publicatiedatum
19-10-2015
Deadline
07-12-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09100000 - Brandstoffen
09132000 - Benzine
09134000 - Gasolie
09134200 - Dieselbrandstof
Regiocodes (NUTS)
BE221 - Arr. Hasselt
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
stad Beringen
Postadres
Mijnschoolstraat 88, 3580 Beringen, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Lindsy Vereecke

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Superplus benzine voor voertuigen: VH +/- 17000l/jaar Diesel voor voertuigen: VH +/- 120000l/jaar gasolie voor verwarming: VH +/- 20000l/jaar

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Een verklaring op erewoord dat de inschrijver :
- niet in staat van faillissement of vereffening verkeert;
- geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijk akkoord aanhangig is tegen hem;
- niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast;
- bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan;
- in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen;
- in orde is met de betaling van belastingen
- zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen.

Economische en financiële draagkracht

nvt

Eventuele minimumeisen:

nvt

Vakbekwaamheid

nvt

Eventuele minimumeisen:

nvt

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1858 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!