Eiropas Komisija
Aankondiging van een opdracht

Tehniskā palīdzība ēku projektu īstenošanā inženierijas, arhitektūras un tāmēšanas jomā.

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1) Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums
Eiropas Komisija
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
CSM 1 05/P001
Pilsēta
Bruxelles
Pasta indekss
1049
NUTS kods
BE - BELGIQUE-BELGIË
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktpersona
Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles
Tālrunis
+32 22986989
E-pasts
[email protected]
Fakss
+32 22960570

Interneta adrese(-es)

Galvenā adrese:   http://ec.europa.eu

Pircēja profila adrese:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2) Kopējais iepirkums

Līgums ietver kopējo iepirkumu:  

Vairāku valstu kopēja iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:   -

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra:  

I.3) Saziņa

Papildu informāciju var saņemt

iepriekš minētajā adresē

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā :   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta

iepriekš minētajā adresē

elektroniski:   -

Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit: -

I.4) Līgumslēdzējas iestādes veids

Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija

I.5) Galvenā darbības joma

Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1) Iepirkuma apjoms

II.1.1) Nosaukums

Tehniskā palīdzība ēku projektu īstenošanā inženierijas, arhitektūras un tāmēšanas jomā.

Atsauces numurs:   OIB.02/PO/2017/042/773.

II.1.2) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods:   71000000 - Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.1.3) Līguma veids

Pakalpojumi

II.1.4) Īss apraksts

Šā līguma mērķis ir nodrošināt tehnisko palīdzību ēku projektu īstenošanā (atjaunošana, pārveidošana vai celtniecība/restaurēšana) inženierijas, arhitektūras un tāmēšanas jomā.

II.1.5) Paredzamā kopējā vērtība

Vērtība bez PVN:   8.810.000,00

Valūta:   EUR

II.1.6) Informācija par daļām

Līgums ir sadalīts daļās:  

Piedāvājumus var iesniegt par:   visām daļām

Maksimālais daļu skaits, ko varētu piešķirt vienam pretendentam:   -

Līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības piešķirt līgumus, kas ietver šādas daļas vai daļu grupas:   -


II.2) Apraksts Daļas numurs: 1

II.2.1) Nosaukums

Tehniskā palīdzība ēku projektu īstenošanā inženierijas, arhitektūras un tāmēšanas jomā Briselē

Daļas numurs:   1

II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods:   71200000 - Arhitektūras un saistītie pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.2.3) Izpildes vieta

NUTS kods:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:   Brisele un apkārtējā teritorija.

II.2.4) Iepirkuma apraksts

Tehniskās palīdzības nodrošināšana ēku projektu īstenošanā (atjaunošana, pārveidošana vai celtniecība/restaurēšana) inženierijas, arhitektūras un tāmēšanas jomā, galvenokārt ietverot Eiropas Komisijas izmantotās vai pārvaldītās Briselē esošās ēkas, kā arī citu tādu ES iestāžu vai struktūru ēkas, ar kurām Komisijai ir pakalpojumu līmeņa vienošanās; šīs ēkas var atrasties citās vietās ES teritorijā.

II.2.5) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Zemāk minētie kritēriji

II.2.6) Paredzamā vērtība

Vērtība bez PVN:   6.410.000,00

Valūta:   EUR

II.2.7) Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Ilgums mēnešos:   48

Līgumu var atjaunot:  

Pārjaunojumu apraksts:   -

II.2.9) Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties

Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei:   -

II.2.10) Informācija par variantiem

Var iesniegt piedāvājumu variantus:  

II.2.11) Informācija par iespējām

Iespējas:  

Iespēju apraksts:   -

II.2.12) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs:  

II.2.13) Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:  

II.2.14) Papildu informācija

-


II.2) Apraksts Daļas numurs: 2

II.2.1) Nosaukums

Tehniskā palīdzība ēku projektu īstenošanā inženierijas, arhitektūras un tāmēšanas jomā Karlsrūē

Daļas numurs:   2

II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods:   71200000 - Arhitektūras un saistītie pakalpojumi

Papildu CPV kods:   -

II.2.3) Izpildes vieta

NUTS kods:   DE - DEUTSCHLAND

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:   Karlsrūe.

II.2.4) Iepirkuma apraksts

Tehniskās palīdzības nodrošināšana ēku projektu īstenošanā (atjaunošana, pārveidošana vai celtniecība/restaurēšana) inženierijas, arhitektūras un tāmēšanas jomā, galvenokārt ietverot Eiropas Komisijas ēkas Karlsrūē (Vācijā), kuras izmanto Kopīgais pētniecības centrs (JRC) un uz kurām attiecas kodoljomas normatīvais regulējums.

II.2.5) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Zemāk minētie kritēriji

II.2.6) Paredzamā vērtība

Vērtība bez PVN:   2.400.000,00

Valūta:   EUR

II.2.7) Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Ilgums mēnešos:   48

Līgumu var atjaunot:  

Pārjaunojumu apraksts:   -

II.2.9) Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties

Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei:   -

II.2.10) Informācija par variantiem

Var iesniegt piedāvājumu variantus:  

II.2.11) Informācija par iespējām

Iespējas:  

Iespēju apraksts:   -

II.2.12) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs:  

II.2.13) Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:  

II.2.14) Papildu informācija

-


III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1) Dalības nosacījumi

III.1.1) Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentam savā piedāvājumā jāiekļauj visi dokumenti un informācija, kas prasīta šā paziņojuma III.1. iedaļā "Dalības nosacījumi" un minēta specifikāciju I pielikumā "Aizpildāmo un iesniedzamo dokumentu kontrolsaraksts".

Pretendentam jāpievieno atbilstoši parakstīts un datēts svinīgs apliecinājums par to, ka uz viņu neattiecas neviens no gadījumiem, kuru dēļ viņu varētu izslēgt no dalības Eiropas Savienības piešķirtā līgumā. Svinīgais apliecinājums jāiesniedz pilnībā aizpildītas šajā tīmekļa vietnē publicētās veidlapas veidā: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

NB! Veiksmīgajam pretendentam pirms līguma parakstīšanas jāiesniedz turpmāk minētie dokumentārie pierādījumi, kas apstiprina svinīgo apliecinājumu, pretējā gadījumā viņš tiks izslēgts.

NB! Ja līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas grupām, tām jāiesniedz svinīgais apliecinājums, kā arī apliecinošie dokumenti un informācija par katru dalībnieku.

III.1.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji:  

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentam jāiesniedz:

— finanšu pārskatu (bilanču un peļņas un zaudējumu aprēķinu) kopijas par pēdējiem 3 finanšu gadiem, norādot gada pirmsnodokļu peļņu. Ja attaisnojoša iemesla dēļ pretendents nevar tos iesniegt, viņam jāpievieno paziņojums par gada pirmsnodokļu peļņu pēdējos 3 gados. Ja finanšu pārskati vai paziņojums vidēji pēdējos 3 gados uzrāda zaudējumus, pretendentam jāiesniedz papildu dokumentācija, kas pierāda viņa finansiālās un saimnieciskās spējas, piemēram, attiecīga garantija no trešās personas (piem., mātesuzņēmuma), revidentu, zvērinātu grāmatvežu paziņojumi vai tiem līdzvērtīgi dokumenti,

— paziņojums par gada kopējo apgrozījumu pēdējos 3 finanšu gados.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

lai pretendenti tiktu izraudzīti, tiem jāiesniedz pierādījums par vidējo kopējo gada apgrozījumu 3 200 000 EUR apmērā 1. daļai un 1 200 000 EUR apmērā 2. daļai. Ja pretendents iesniedz piedāvājumus par abām daļām, vidējam kopējam gada apgrozījumam, kas tiks ņemts vērā, jābūt vismaz 4 000 000 EUR.

III.1.3) Tehniskās un profesionālās spējas

Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji:  

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

pretendentam jāiesniedz:

— informācija par pretendenta darbinieku izglītības un profesionālajām kvalifikācijām (CV), kā arī par to profesionālo pieredzi.

Pierādījumi: pretendentam jāiesniedz CV par katru profilu, apstiprinot iegūtos diplomus (jāpievieno kopija), pabeigto studiju līmeni un profesionālo pieredzi.

Jāiekļauj arī sertifikāts, ar ko apliecina augstāko sasniegto valodas prasmju līmeni,

— galveno sniegto pakalpojumu saraksts, kā arī tādu papildu pakalpojumu saraksts, kas sniegti saistībā ar līgumu (1. daļai – tehniskā palīdzība un konsultācijas ēku projektu īstenošanai, 2. daļai – tehniskā palīdzība un konsultācijas tādu ēku projektu īstenošanā, uz kuriem attiecas kodoljomas normatīvais regulējums) pēdējos 3 gados; jānorāda informācija par apjomiem un datumiem, kā arī publisko vai privāto saņēmēju kontaktinformācija,

— kvalitātes vadības sertifikāts (piem., ISO 9001 vai līdzvērtīgs sertifikāts) vai, ja pretendentam nav iespēju saņemt šādus sertifikātus vai tas nevar tādus iegūt noteiktajos termiņos, citi paša pretendenta sniegti pierādījumi, kas apliecina līdzvērtīgus kvalitātes nodrošināšanas pasākumus.

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

lai pretendenti tiktu izraudzīti, tiem jāpierāda, ka tiem ir darbinieki ar šādiem profiliem:

(A) profili, kas attiecas gan uz 1., gan uz 2. daļu:

— arhitekts vai inženieris (maģistra līmeņa izglītība) ar 10 gadu pieredzi attiecībā uz profilu "Projektu vadītājs arhitektūras vai ēku inženierijas jomā",

— arhitekts (maģistra līmeņa izglītība) ar 5 gadu pieredzi biroja ēku būvdarbu projektēšanā un uzraudzībā,

— ēku inženiertīklu un inženieriekārtu inženieris (maģistra līmeņa izglītība) ar vismaz 5 gadu pieredzi šajā jomā,

— tāmētājs (maģistra līmeņa izglītība: inženieris, arhitekts, tāmētājs vai līdzvērtīga kvalifikācija celtniecības vai civilceltniecības jomā) ar vismaz 5 gadu pieredzi izmaksu, celtniecības laika un kvalitātes pārvaldībā ēku, civilceltniecības un atjaunošanas projektos; reģistrēts Beļģijas Tāmētāju apvienībā (Union belge des quantity surveyors – UBQS), Eiropas Būvekonomistu komitejā (Comité européen des économistes de la construction – CEEC) vai līdzvērtīgā struktūrā;

(B) profili, kas attiecas tikai uz 1. daļu:

— plānotājs (maģistra līmeņa izglītība: arhitekts vai ēku inženieris, vai līdzvērtīga kvalifikācija celtniecības vai civilceltniecības jomā), kas ir sertificēts un/vai kvalificēts plānošanā. Vismaz 5 gadu pieredze šajā jomā,

— ēku informācijas modelēšanas (building information modelling – BIM) vadītājs (inženiera vai arhitekta maģistra līmeņa izglītība) ar vismaz 5 gadu pieredzi ēku projektu vadībā un 2 gadu pieredzi BIM vadītāja amatā;

(C) profili, kas attiecas tikai uz 2. daļu:

— inženieris elektriķis, kas specializējies augstsprieguma elektrības jomā, ar 5 gadu profesionālo pieredzi augstsprieguma projektu īstenošanā un enerģijas sadales plānu izstrādē un 1 gada profesionālo pieredzi kodoljomā. Padziļinātas zināšanas par Vācijas celtniecības juridiskajām vadlīnijām (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – VOB) un Vācijas juridiskajām vadlīnijām, ar ko nosaka dažādos maksu līmeņus (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten – HOAI). Ar sertifikātu apliecinātas augsta līmeņa zināšanas vācu valodā (vismaz C1 līmenis),

— automatizācijas un komunikāciju inženieris elektriķis ar 5 gadu profesionālo pieredzi ēku inženiertīklu un inženieriekārtu jomā un komunikāciju un automatizācijas projektu īstenošanā, ietverot 1 gadu kodoljomā. Padziļinātas zināšanas par VOB un HOAI. Ar sertifikātu apliecinātas augsta līmeņa zināšanas vācu valodā (vismaz C1 līmenis),

— ventilācijas tehnoloģiju inženiertehnologs ar 5 gadu profesionālo pieredzi ēku inženiertīklu un inženieriekārtu jomā un ventilācijas, dzesēšanas un temperatūras kontroles projektu īstenošanā, ietverot 1 gadu kodoljomā. Padziļinātas zināšanas par VOB un HOAI. Ar sertifikātu apliecinātas augsta līmeņa zināšanas vācu valodā (vismaz C1 līmenis),

— ventilācijas kontroles tehnoloģiju jomā specializējies inženiertehnologs ar 5 gadu profesionālo pieredzi ēku inženiertīklu un inženieriekārtu jomā un automatizācijas tehnoloģiju un ēku automatizācijas projektu īstenošanā, ietverot 1 gadu kodoljomā. Padziļinātas zināšanas par Siemens WinCC, Siemens PCS7 un Siemens ProTool sistēmām. Ar sertifikātu apliecinātas augsta līmeņa zināšanas vācu valodā (vismaz C1 līmenis).

Lai pretendenti tiktu izraudzīti, tiem jāspēj iesniegt pierādījumi:

1. daļai:

— par vismaz 3 uzdevumiem saistībā ar ēku projektiem; katra projekta vērtība pārsniedz 10 000 000 EUR,

— par vismaz 3 uzdevumiem saistībā ar ēku projektiem; katra projekta vērtība ir no 1 000 000 līdz 10 000 000 EUR;

2. daļai:

— par vismaz 3 uzdevumiem saistībā ar ēku projektiem, uz kuriem attiecas kodoljomas normatīvais regulējums; katra projekta vērtība pārsniedz 10 000 000 EUR,

— par vismaz 3 uzdevumiem saistībā ar ēku projektiem, uz kuriem attiecas kodoljomas normatīvais regulējums; katra projekta vērtība ir no 1 000 000 līdz 10 000 000 EUR.

III.1.5 Informācija par privileģēto tiesību līgumiem

Līgums paredzēts tikai aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā nonākušu personu sociālā un profesionālā integrācija:  

Līguma izpilde tikai aizsargātas nodarbinātības programmas ietvaros:  

III.2) Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Informācija par konkrēto profesiju

Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem:   -

Atsauce uz attiecīgo likumu, normatīvo vai administratīvo aktu:   -

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi

-

III.2.2) Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija:  

IV iedaļa: Procedūra

IV.1) Apraksts

IV.1.1) Procedūras veids

Atklāta procedūra

IV.1.3) Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu:  

Pamatnolīgums ar vairākiem uzņēmējiem:  

Maksimālais plānotais pamatnolīguma dalībnieku skaits:   3

Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz četrus gadus, pamatojums:   -

Iepirkums paredz dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidi:  

Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji:  

IV.1.4) Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā

Piemēro procedūru, ko dala posmos, lai pakāpeniski samazinātu apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu:  

IV.1.5) Informācija par sarunām

Līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības piešķirt līgumu, pamatojoties uz sākotnējiem piedāvājumiem neveicot sarunas:  

IV.1.6) Informācija par elektronisko izsoli

Tiks piemērota elektroniskā izsole:  

Papildu informācija par elektronisko izsoli:   -

IV.1.8) Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums:  

IV.2) Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

Paziņojuma numurs ES OV:   -

IV.2.2) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš

Datums:   16-10-2017

Vietējais laiks:   17:30

IV.2.3) Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums

-

IV.2.4) Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums

Ilgums mēnešos:   6

IV.2.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

Datums:   20-10-2017

Vietējais laiks:   10:00

Vieta:   Office pour les infrastructures et la logistique – Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BEĻĢIJA.

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:   piedāvājumu atvēršanā var piedalīties 1 atbilstoši pilnvarots katra pretendenta pārstāvis (jāuzrāda pase vai personas apliecība). Pretendentiem, kas vēlas piedalīties, rakstiski jāinformē OIB.02.002 daļa "Publiskais iepirkums" (sk. iepriekš I.1. iedaļā norādīto adresi) ne vēlāk kā 2 darbdienas pirms atvēršanas sanāksmes.

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1) Informācija par periodiskumu

Šis ir kārtējs iepirkums:  

Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:   36 mēneši pēc piešķiršanas.

VI.2) Informācija par elektronisko darbplūsmu

Izmantos elektroniskos pasūtījumus:  

Pieņems elektroniskos rēķinus:  

Izmantos elektroniskos maksājumus:  

VI.3) Papildu informācija

1) Specifikācijas un papildu dokumenti (tostarp jautājumi un atbildes) būs pieejami šādā tīmekļa vietnē: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Ieinteresētās personas tiek aicinātas reģistrēties tīmekļa vietnē. Tad tās ar tiešsaistes publiskā iepirkuma sistēmas starpniecību tiks informētas par jebkādiem precizējumiem attiecībā uz šo uzaicinājumu uz konkursu. Personas, kas vietnē nebūs reģistrējušās, tiek aicinātas to regulāri apmeklēt. Komisija nebūs atbildīga, ja pretendenti nebūs ņēmuši vērā šajā tīmekļa vietnē ievietoto papildu informāciju par šo uzaicinājumu uz konkursu.

Tīmekļa vietne regulāri tiks aktualizēta; pretendentu pienākums ir konkursa norises laikā sekot līdzi precizējumiem un izmaiņām.

Papildu informāciju par līguma noteikumiem, līguma atjaunošanu, dalības nosacījumiem, nepieciešamo spēju minimumu, kopējo paredzamo līguma apjomu u. c. var atrast specifikācijās, kas pieejamas iepriekš minētajā tīmekļa vietnē. Netiks izsniegtas drukātas versijas. Infrastruktūras un loģistikas birojs Briselē (OIB), kas 2005. gadā saņēma EMAS sertifikātu, īsteno videi nekaitīgus darba principus. EMAS ir vides vadības un audita sistēma, ES brīvprātīgais instruments, ko organizācijas izmanto to ietekmes uz vidi rādītāju uzlabošanai.

2) Pamatnolīguma sākotnējais darbības laiks būs 2 gadi (24 mēneši) no tā spēkā stāšanās datuma, to uz klusuciešot izteiktas piekrišanas pamata varēs atjaunot 2 reizes – katru reizi uz papildu 1 gada (12 mēnešu) periodu, t. i., maksimālais darbības laiks būs 4 gadi (= 2+1+1).

3) 3 gadus pēc sākotnējā līguma noslēgšanas līgumslēdzēja iestāde varēs izmantot sarunu procedūru bez iepriekšējas paziņojuma par līgumu publicēšanas par jauniem pakalpojumiem, kas ietver tādiem pakalpojumiem līdzīgus pakalpojumus, kādi ir jāveic pusei, kurai līgumslēdzēja iestāde ir piešķīrusi šo līgumu.

4) Sīkāku informāciju par dalību uzaicinājumos uz konkursu un par OIB publiskā iepirkuma procedūru norisi lūdzam meklēt "Padomi pretendentiem" un brošūrā "Īstenojot komercsadarbību ar Eiropas Komisiju", izmantojot šādu saiti: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4) Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums
Eiropas Savienības Vispārējā tiesa
Pasta adrese
rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta
Luxembourg
Pasta indekss
2925
Valsts
LUXEMBOURG
Tālrunis
+352 43031
E-pasts
[email protected]
Fakss
+352 43032100
Interneta adrese
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām

Pilns nosaukums
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
-
Pasta indekss
-
Valsts
-
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.3) Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):   2 mēnešu laikā no prasītāja informēšanas vai, ja tā nav notikusi, no dienas, kad viņš to uzzinājis. Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nevar ne atlikt šo periodu, ne arī atklāt jaunu periodu pārsūdzību iesniegšanai.

VI.4.4) Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Pilns nosaukums
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
-
Pasta indekss
-
Valsts
-
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.5) Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

08-08-2017