Rectificatie

DAS dienstverlening inhuur externen

Aanschaf Dynamisch Aankoop Systeem(DAS) inclusief dienstverlening voor de inhuur van extern personeel. De gemeente Amersfoort maakt gebruik van extern personeel.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
NL - NEDERLAND
NL31 - Utrecht
Opdrachtcodes (CPV)
79620000 - Diensten voor de terbeschikkingstelling van personeel, met inbegrip van tijdelijk personeel

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Gemeente Amersfoort
Postadres:
Stadhuisplein 1
Plaats:
Amersfoort
Postcode:
3811 LM
Land:
NEDERLAND
Contactpersoon:
Ronald van Ekris
E-mail:
inkoopcm@amersfoort.nl

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen

Overige nadere inlichtingen

2e nota van inlichtingen en nieuw vastgestelde sluitingsdatum en tijdstip.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!