Aankondiging van een opdracht

Levering van brandstoffen voor dienstvoertuigen

Leveren van brandstoffen voor dienstvoertuigen

Publicatiedatum
29-09-2016
Deadline
09-11-2016 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09000000 - Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Politiezone Regio Tielt
Postadres
Grote Hulststraat 6, 8700 Tielt, BE
Contactpunt(en)
Vandenabeele Gunther

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

zie bestek

Waarde: 61983.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie bestek

Economische en financiële draagkracht

zie bestek

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!