Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

raamovereenkomst voor levering van kalkhydraat en kalkmelk voor drinkwaterproductie 2019-2022.

zie II.2.4

Datum van verzending van deze aankondiging
05-11-2018
Publicatiedatum
07-11-2018
Regiocodes (NUTS)
BE21 - Prov. Antwerpen
Opdrachtcodes (CPV)
24962000 - Chemicaliën voor waterbehandeling
Contracttype
Leveringen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Pidpa
Postadres
Desguinlei 246
Plaats
Antwerpen
Postcode
2018
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Mevrouw Halima Abraymi
E-mail
overheidsopdrachten@pidpa.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
LHOIST , Rue Charles Dubois 28, 1342 OTTIGNIES, BELGIQUE-BELGIË
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2115 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!