Aankondiging van een gegunde opdracht

Distributie van medicatie en medische hulpmiddelen

Voorwerp van deze leveringen: Kandidatuurstelling voor aankoopdossier "Distributie van medicatie en medische hulpmiddelen".
Toelichting: Voorwerp van deze leveringen: Kandidatuurstelling voor aankoopdossier "Distributie van medicatie en medische hulpmiddelen".
Legende:
AZ staat voor AZ Sint Maarten
PZ staat voor Psychiatrisch ziekenhuis Duffel
OK staat voor Operatiekwartier
NB staat voor Nieuwbouw ziekenhuis
Toelichting: Toelichting: Het voorwerp van deze raamovereenkomst betreft de levering, plaatsing, indienstelling en onderhoud van een distributiesysteem voor medicatie en medische hulpmiddelen bestaande uit apparatuur voor inslag, herconditionering, opslag en picking in de apotheek en op verpleegafdelingen met bijhorende software en hardware ter ondersteuning van alle activiteiten binnen dit distributieproces, gekoppeld met het elektronisch voorschrift waar van toepassing en i.k.v. traceerbaarheid...(zie opdrachtdocumenten)

Datum van verzending van deze aankondiging
05-02-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE212 - Arr. Mechelen
Opdrachtcodes (CPV)
42965110 - Opslagsysteem
48780000 - Software voor systeem-, opslag- en inhoudbeheer
85149000 - Apotheekdiensten
Contracttype
Leveringen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
EMMAUS VZW
Postadres
Edgard Tinellaan 1c
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
De heer Dirk Schadick
E-mail
dirk.schadick@emmaus.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1769369.97 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Hospital Logistics , Industriezone A118 Gaston Geenslaan 33, 3200 Aarschot, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
1028161.85 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Hospital Logistics , Industriezone A118 Gaston Geenslaan 33, 3200 Aarschot, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer