Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
Aankondiging van een opdracht

ZNA Netwerk Security - DMZ

Raamcontract voor de Aankoop, het beheer, onderhoud en ondersteuning van de Netwerksecurity omgeving van ZNAOmdat continuïteit van de dienstverlening op vlak van netwerk en security uiterst belangrijk is en de overname van de bestaande apparatuur door een nieuwe integrator niet eenvoudig te verwezenlijken is, wordt er gekozen voor een voldoende lange looptijd van de opdracht met een initiële vaste looptijd van 5 jaar om de opdrachtnemer de kans te geven om zijn opstartinspanningen af te schrijven en 2 mogelijke verlenging van telkens 1 jaar om ZNA toch de nodige continuïteit en flexibiliteit te waarborgen. De maximum looptijd van de opdracht bedraagt dus 7 jaar.De DMZ infrastructuur firewalls, vpn concentrators, proxy servers, e.d. bevinden zich in de twee interne datacenters (Middelheim en Stuivenberg) De dienstverlening in scope van deze opdracht bestaat uitDeel A - Aankoop en levering van DMZ infrastructuur en diensten1. Het raamcontract voorziet de mogelijkheid om via de leverancier nieuwe netwerk security oplossingen aan te schaffen en installeren door de opdrachtnemer.Deel B - Recurrente dienstverlening (basis):1. Correctief en preventief onderhoud (incl. maintenance van de fabrikant) leveren op bestaande en nieuwe infrastructuur componenten van de DMZ omgeving tot na de volledige migratie (zie nota hierboven).2. Leveren van support diensten bij incidenten en problemen op de omgeving, zowel ter plaatse op de verschillende locaties als vanop afstand.3. Regulier leveren van technisch advies en design voor de verbetering en vernieuwing van de netwerksecurity omgeving op basis van technische marktevoluties en gangbare praktijken in de markt.Deel C - Project dienstverlening (op afzonderlijke bestelling)1. Leveren van design en advies, installatie en configuratie activiteiten bij vernieuwing (lifecycle management) of uitbreiding op netwerk security omgeving.2. Uitvoeren van reguliere standaard wijzigingen op de Dmz omgeving, op aanvraag..Omvang van de opdrachtZna IT ondersteunt momenteel ongeveer een 7000 medewerkers.Op moment van de aankondiging bestaat de netwerk en netwerksecurity omgeving uit componenten en aantallen zoals beschreven in de inventarislijst (zie bijlage B "inventaris")

Publicatiedatum
26-09-2016
Deadline
10-11-2016 om 10:00
Opdrachtcodes (CPV)
32422000 - Netwerkcomponenten
48200000 - Software voor netwerken, internet en intranet
72212200 - Diensten voor ontwikkeling van software voor netwerken, internet en intranet
Regiocodes (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
Postadres
Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen, BE
Contactpunt(en)
Eric Laureyssen

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Zie bestek

Economische en financiële draagkracht

Zie bestek

Vakbekwaamheid

Zie bestek