Vlaamse Bouwmeester
Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Open Oproep 34

Open Oproep 34. Open Oproep voor diverse opdrachten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Oproep tot kandidaatstelling om op een lijst van kandidaat-ontwerpers te worden opgenomen voor de uitvoering van diensten voor de Vlaamse Overheid, verzelfstandigde agentschappen en lokale besturen.

Datum van verzending van deze aankondiging
28-07-2017
Publicatiedatum
28-07-2017
Deadline
20-08-2017
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Bouwmeester
Postadres
Arenbergstraat 9
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
Telefoon
-
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.vlaamsbouwmeester.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=279359