Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Proces-verbaal van opening van de offertes

MT/00441 - Havengebied Antwerpen - Bouw van Nieuwe Boudewijnbrug

Publicatiedatum
24-09-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
31110000 - Elektromotoren
31200000 - Distributie- en regelinstallaties voor elektriciteit
31500000 - Verlichtingsuitrusting en elektrische lampen
31600000 - Elektrische uitrusting
31700000 - Elektronische, elektromechanische en elektrotechnische benodigdheden
31720000 - Elektromechanische uitrusting
31730000 - Elektrotechnische uitrusting
45000000 - Bouwwerkzaamheden
45111100 - Sloopwerkzaamheden
45111213 - Ruimen van bouwterreinen
45111240 - Gronddrainage
45111291 - Inrichten van de bouwplaats
45112000 - Graafwerkzaamheden en grondverzet
45112500 - Grondverzet
45113000 - Werken op bouwterrein
45220000 - Civieltechnische en bouwwerkzaamheden
45221000 - Bouwen van bruggen en tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45221100 - Bruggenbouwwerkzaamheden
45221110 - Bruggenbouw
45221111 - Bouwen van verkeersbrug
45221112 - Bouwen van spoorbrug
45221115 - Bouwwerkzaamheden voor stalen bruggen
45222000 - Civieltechnische werkzaamheden, met uitzondering van bruggen, tunnels, schachten en ondergrondse doorgangen
45223100 - Monteren van metalen constructies
45223110 - Installeren van metalen constructies
45223210 - Constructiestaalbouw
45223500 - Gewapendbetonstructuren
45223821 - Prefabelementen
45232130 - Aanleggen van hemelwaterafavoerleidingen
45232450 - Bouwwerkzaamheden voor afwatering
45233120 - Wegenbouwwerken
45233160 - Paden en andere verharde oppervlakken
45233162 - Aanleggen van fietspad
45233220 - Wegdekwerkzaamheden voor wegen
45233221 - Aanbrengen van wegmarkeringen
45233222 - Bestratings- en asfalteerwerkzaamheden
45233228 - Uitvoering van oppervlaktebekleding
45233250 - Aanbrengen van verhardingen, met uitzondering van wegdek
45233290 - Plaatsen van verkeersborden
45233293 - Plaatsen van straatmeubilair
45233294 - Plaatsen van wegsignalisatie
45233320 - Funderingswerkzaamheden voor wegen
45234100 - Aanleg van spoorweg
45234113 - Ontmantelen van sporen
45240000 - Waterbouwwerkzaamheden
45262211 - Heien
45262212 - Aanbrengen van wandbekleding, beschotting, grondkeringen
45262310 - Betonwerk van gewapend beton
45262400 - Optrekken van staalconstructies
45262426 - Fabricage van palen
45262670 - Metaalbewerking
45262680 - Lassen
45310000 - Aanleg van elektriciteit
45314120 - Installeren van schakelborden
45314300 - Aanleg van kabelinfrastructuur
45315100 - Elektrotechnische installatiewerken
45316000 - Installeren van verlichting en signaleringssystemen
45316110 - Installeren van straatverlichtingsuitrusting
45316212 - Installeren van verkeerslichten
45340000 - Plaatsen van hekken en leuningen en beveiligingsuitrusting
45341000 - Plaatsen van leuningen
45342000 - Plaatsen van hekwerk
45350000 - Werktuigbouwkundige installaties
45351000 - Werktuigbouwkundige installatiewerkzaamheden
45442100 - Schilderwerk
45442120 - Schilderwerk en aanbrengen van beschermende lagen op installaties
45442200 - Aanbrengen van anticorrosielagen
45442210 - Galvaniseren
45442300 - Werkzaamheden voor oppervlakbescherming
51100000 - Installatie van elektrische en mechanische uitrusting
51500000 - Installatie van machines en uitrusting

1. Overzicht

Referentienummer

Maritieme Toegang-00441-F02

Aantal offertes

Aantal elektronische offertes
4
Aantal papieren offertes
0

Deelnemende bedrijven

Hye NV

Iemants NV

Jan De Nul nv

THV Artes Roegiers - Victor Buyck - Agidens

2. Informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Departement Mobiliteit en Openbare Werken - Afdeling Maritieme Toegang
Postadres
Thonetlaan 102 - bus 2
Plaats
Antwerpen
Postcode
2050
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Björn Van de Walle
Telefoon
+32 37302558
Fax
-
E-mail
[email protected]
Hoofdadres
http://www.maritiemetoegang.be
Adres van het kopersprofiel
https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=314564
Datum van aanmaak
10/07/2018 14:38:55
Verantwoordelijke
Sidney Crabs, Evy Kamiel Schepens, Kenneth Verbraeken, Tom Joris Huber, Justine Elisa Cuyckens, Kim Patricia Paul Pauwels, Kevin Dennis Dries, Marie-Claire Bruyneel
Bijzitter
Elisabeth Joanna De Kaey, Piet Rosa Prosper Hemelaer, Freddy Petrus Aerts, Els Adolf Van Hecke

Algemene opmerkingen

Voorzitter: Marie-Claire BtuyneelBijzitter: Justine Cuyckens

3. Offertes

Offerte 1

Naam van de onderneming
Hye NV
KBO-nummer
0404646287
Postadres
Kruibeeksesteenweg 162
Postcode
2070
Plaats
Zwijndrecht
Land
BE
Telefoon
03/250.13.80
Fax
03/252.47.95
Hoofdadres
www.hye.be
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Björn Verbeeck (Signature)
Aantal documenten
3
Ondertekenaar
Guido De Wolf (Signature)
Aantal documenten
3
Ondertekenaar
Veerle Aelterman (Signature)
Aantal documenten
3
Documenten
00441_Samenvattende meetstaat_Aanpassing TWB 08_Publicatie - THV.pdf, 00441_Samenvattende meetstaat_Aanpassing TWB 08_Publicatie - THV.xls, THV Aelterman Hye Fabricom_Boudewijnbrug.zip
Algemene opmerkingen
THV Aelterman Hye Fabricom_BoudewijnbrugFirma Hye NV: penvoerderFirma Aelterman bvba, Christoffel Colombuslaan 5, 9042 Gent.KBO-nummer 0400120446Firma Fabricom nv, Simon Bolivarlaan 34, 1000 BrusselKBO-nummer 0425702910e-mail: [email protected]

Offerte 2

Naam van de onderneming
Iemants NV
KBO-nummer
0456.528.520
Postadres
Hoge Mauw 200
Postcode
2370
Plaats
Arendonk
Land
BE
Telefoon
+32 14672281
Fax
+32 14672092
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Geert Vennekens (Signature)
Aantal documenten
20
Documenten
4. Verklaring Vaste Staalprijs.pdf, 5. Verklaring keuringskosten.pdf, 6. Documenten AVGP.zip, 9. Attest Plaatsbezoek.pdf, Verklaring art 67.pdf, Verklaring art.69.pdf, 11. Art 67 Economische & Financiële draagkracht.zip, 11. Art 68 Technische bewaamheid.zip, i. Volmacht.pdf, Inhoudstabel.pdf, 10. Annexen Kwaliteitshandboek.zip, 7. Lijst onderaannemers.zip, 10. Voorstel Kwaliteitshandboek.pdf, 8. Bijlage_05_Offerteformulier.pdf, 1. Planning.pdf, 2. Alternatieve Planning.pdf, MEETSTAAT 18-09-24 Boudewijnbrug-values.pdf, MEETSTAAT 18-09-24 Boudewijnbrug-values.xlsx, 12. UEA.zip, 3. Constructiemethode.pdf, Erkenning.pdf, 4. Verklaring Vaste Staalprijs.pdf, Art 67 Economische & Financiële draagkracht.zip, Art 68 Technische bewaamheid.zip, Volmacht.pdf, 7. Lijst onderaannemers.zip
Algemene opmerkingen
Geen adres ingevuld op offerteformulier, adres op UEA-formulier ingevuld.e-mail: [email protected]

Offerte 3

Naam van de onderneming
Jan De Nul nv
KBO-nummer
0406.041.406
Postadres
Tragel 60
Postcode
9308
Plaats
Hofstade-Aalst
Land
BE
Telefoon
+53 731511
Fax
+53 781760
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Dirk Sonck (Signature)
Aantal documenten
1
Ondertekenaar
Dirk Sonck (Signature)
Aantal documenten
0
Documenten
MT-00441 Jan De Nul.zip, MT-00441 Jan De Nul.zip, MT-00441 Jan De Nul.zip
Algemene opmerkingen
e-mail: [email protected]

Offerte 4

Naam van de onderneming
THV Artes Roegiers - Victor Buyck - Agidens
KBO-nummer
0000.000.000
Postadres
Burchtstraat 89
Postcode
9150
Plaats
Kruibeke
Land
BE
Telefoon
+32 37440744
Fax
-
Hoofdadres
-
Perceel nr.
0
Prijs
-
Ondertekenaar
Niels Verschraege (Signature)
Aantal documenten
2
Documenten
MT00441 Boudewijnbrug _ offerte THV Artes Roegiers - Buyck - Agidens _ Deel 1 van 2.zip, MT00441 Boudewijnbrug _ offerte THV Artes Roegiers - Buyck - Agidens _ Deel 2 van 2.zip
Algemene opmerkingen
penhouder: Artes-roegiers nvKBO: 0405800983Victor Buyck Steel Construction nv, Pokmoere 4, 9900 eekloKBO: 0437365179Agidens Infra Automation nv, Baarbeek 1 , 2070 ZwijndrechtKBO: 0630982030e-mail: [email protected]