Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Inning administratieve geldboetes

SLUITING RAAMOVEREENKOMST:

Raamovereenkomst met één enkele deelnemer, voor de inning van administratieve geldboetes voor inbreuken begaan in het Vlaams Gewest en op diensten van De Lijn, voor een periode van vijf jaar, tweemaal verlengbaar met één jaar.


Datum van verzending van deze aankondiging
09-02-2018
Publicatiedatum
12-02-2018
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
75242110 - Deurwaardersdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
inkoop.cd@delijn.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Modero Gerechtsdeurwaarders Antwerpen BV NV , Mechelsesteenweg 203, 2018 Antwerpen, BELGIQUE-BELGIË
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!