Aankondiging van een opdracht

Ondersteuning ontwikkeling Business Intelligence

De contractant die de opdracht gegund wordt houdt zich bezig met het leveren van drie sporen:

1) ondersteuning bij inrichten van BI proces en uitvoeren van projecten,

2) kennisoverdracht aan medewerkers gemeente,

3) uitvoeren van technisch beheer.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
29-01-2018
Regiocodes (NUTS)

NL - NEDERLAND

Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Contracttype
-
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postadres
Koningin Wilhelminalaan 2
Plaats
Leidschendam
Postcode
2264 BM
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Inkoop en Aanbesteding
E-mail
inkoop.en.aanbesteding@leidschendam-voorburg.nl

Geraamde waarde

Waarde zonder btw

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer