Aankondiging van een opdracht

Ondersteuning ontwikkeling Business Intelligence

De contractant die de opdracht gegund wordt houdt zich bezig met het leveren van drie sporen:

1) ondersteuning bij inrichten van BI proces en uitvoeren van projecten,

2) kennisoverdracht aan medewerkers gemeente,

3) uitvoeren van technisch beheer.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
29-01-2018
Regiocodes (NUTS)

NL - NEDERLAND

Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiƫle benaming
Gemeente Leidschendam-Voorburg
Postadres
Koningin Wilhelminalaan 2
Plaats
Leidschendam
Postcode
2264 BM
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Inkoop en Aanbesteding
E-mail
inkoop.en.aanbesteding@leidschendam-voorburg.nl

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiƫle draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Alleen al in België winnen elk jaar duizenden bedrijven, van kmo tot multinational, lucratieve overheidsopdrachten. Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt grote kansen!
Registreer