Európai Bizottság
Aankondiging van een opdracht

Szakmai segítségnyújtás építési projektek kivitelezéséhez mérnöki, építészeti és anyagmennyiség-becslési területen.

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek

Hivatalos név
Európai Bizottság
Nemzeti azonosító szám
-
Postai cím
CSM 1 05/P001
Város
Bruxelles
Postai irányítószám
1049
NUTS-kód
BE - BELGIQUE-BELGIË
Ország
BELGIQUE-BELGIË
Kapcsolattartó személy
Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
Telefon
+32 22986989
E-mail
[email protected]ropa.eu
Fax
+32 22960570

Internetcím(ek)

Az ajánlatkérő általános címe:   http://ec.europa.eu

A felhasználói oldal címe:   http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2) Közös közbeszerzés

A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.:   nem

Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében – az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:   -

A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.:   nem

I.3) Kommunikáció

További információ a következő címen szerezhető be

a fent említett cím

A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó

a fent említett cím

elektronikusan:   -

Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: -

I.4) Az ajánlatkérő típusa

Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet

I.5) Fő tevékenység

Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1) A beszerzés mennyisége

II.1.1) Elnevezés

Szakmai segítségnyújtás építési projektek kivitelezéséhez mérnöki, építészeti és anyagmennyiség-becslési területen.

Hivatkozási szám:   OIB.02/PO/2017/042/773.

II.1.2) Fő CPV-kód

Fő CPV-kód:   71000000 - Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.1.3) A szerződés típusa

Szolgáltatásmegrendelés

II.1.4) Rövid meghatározás

A szerződés célja szakmai segítségnyújtás biztosítása építési projektek kivitelezéséhez (renoválás, átépítés vagy [újjá]építés) mérnöki, építészeti és anyagmennyiség-becslési területen.

II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül:   8.810.000,00

Pénznem:   EUR

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A beszerzés részekből áll:   igen

Ajánlatok :   valamennyi részre

Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:   -

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:   -


II.2) Meghatározás Rész száma: 1

II.2.1) Elnevezés

Szakmai segítségnyújtás építési projektek kivitelezéséhez mérnöki, építészeti és anyagmennyiség-becslési területen Brüsszelben

Rész száma:   1

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   71200000 - Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   BE - BELGIQUE-BELGIË

A teljesítés fő helyszíne:   Brüsszel és a környező területek.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

Szakmai segítségnyújtás építési projektek kivitelezéséhez (renoválás, átépítés vagy [újjá]építés) mérnöki, építészeti és anyagmennyiség-becslési területen, főként az Európai Bizottság által Brüsszelben használt vagy kezelt épületekre kiterjedően, ugyanakkor azon egyéb uniós intézmények vagy szervek épületeire is kiterjedően, amelyekkel a Bizottság szolgáltatásiszint-megállapodást kötött; előfordulhat, hogy ezek az Európai Unió területén belül máshol helyezkednek el.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül:   6.410.000,00

Pénznem:   EUR

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Az időtartam hónapban:   48

A szerződés meghosszabbítható:   nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:   -

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:   -

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok:   nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus fomájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk:   nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   igen

II.2.14) További információk

-


II.2) Meghatározás Rész száma: 2

II.2.1) Elnevezés

Szakmai segítségnyújtás építési projektek kivitelezéséhez mérnöki, építészeti és anyagmennyiség-becslési területen Karlsruhéban

Rész száma:   2

II.2.2) További CPV-kód(ok)

Fő CPV-kód:   71200000 - Építészeti és ezzel kapcsolatos szolgáltatások

Kiegészítő CPV-kód:   -

II.2.3) A teljesítés helye

NUTS-kód:   DE - DEUTSCHLAND

A teljesítés fő helyszíne:   Karlsruhe.

II.2.4) A közbeszerzés ismertetése

Szakmai segítségnyújtás építési projektek kivitelezéséhez (renoválás, átépítés vagy [újjá]építés) mérnöki, építészeti és anyagmennyiség-becslési területen, főként az Európai Bizottságnak a Közös Kutatóközpont (Joint Research Centre, JRC) által használt karlsruhei (Németország) épületeire kiterjedően, amelyek a nukleáris szabályozási keret hatálya alá tartoznak.

II.2.5) Értékelési szempontok

Az alábbiakban megadott szempontok

II.2.6) Becsült érték vagy nagyságrend

Érték áfa nélkül:   2.400.000,00

Pénznem:   EUR

II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama

Az időtartam hónapban:   48

A szerződés meghosszabbítható:   nem

A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:   -

II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ

A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:   -

II.2.10) Változatokra vonatkozó információk

Elfogadható változatok:   nem

II.2.11) Opciókra vonatkozó információ

Opciók:   nem

Opciók ismertetése:   -

II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról

Az ajánlatokat elektronikus katalógus fomájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk:   nem

II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk

A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos:   igen

II.2.14) További információk

-


III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1) Részvételi feltételek

III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

a pályázónak pályázatához mellékelnie kell az e felhívás III.1., „Részvételi feltételek” pontjában előírt dokumentumokat és információkat, valamint a pályázati dokumentáció I., „A kitöltendő és benyújtandó dokumentumok ellenőrző listája” című mellékletében felsorolt dokumentumokat.

A pályázónak megfelelő módon aláírt és dátummal ellátott nyilatkozatot kell tennie, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan helyzetben, amely kizárná őt az Európai Unió által odaítélt szerződésekben való részvételből. A nyilatkozatnak az alábbi oldalon közzétett mintát kell követnie, annak teljes terjedelmében: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

Megjegyzés: a nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírása előtt – kizárás terhe mellett – a következő dokumentumokkal kell igazolnia a nyilatkozatban foglaltakat.

Megjegyzés: amennyiben a szerződést csoportoknak ítélik oda, a csoportoknak nyilatkozatot kell tenniük, igazoló dokumentumokkal és információval minden egyes tagra vonatkozóan.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok:   nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

a pályázónak be kell nyújtania a következőt:

— az éves, adózás előtti eredményt tartalmazó pénzügyi beszámolók (mérlegek és eredménykimutatások) másolata az elmúlt 3 pénzügyi évre vonatkozóan. Amennyiben a pályázónak igazolható ok miatt nem áll módjában a fentieket benyújtani, nyilatkozatot kell benyújtania az éves adózás előtti nyereségéről az elmúlt 3 évre vonatkozóan. Amennyiben a pénzügyi beszámolók vagy a nyilatkozat az utóbbi 3 év átlagában veszteséget mutatnak, akkor a pályázónak pénzügyi és gazdasági alkalmasságára vonatkozólag egyéb dokumentumokat kell benyújtania. Ilyenek lehetnek például harmadik féltől (pl. az anyacégtől) kapott megfelelő garancia, könyvvizsgálói jelentések, hites könyvvizsgáló által készített jelentések (vagy azokkal egyenértékű dokumentum),

— kimutatás a teljes éves forgalomról az utóbbi 3 pénzügyi évre visszamenően.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

a kiválasztás előfeltétele, hogy a pályázók az 1. tétel esetében 3 200 000 EUR átlagos teljes éves forgalmat, a 2. tétel esetében pedig 1 200 000 EUR átlagos teljes éves forgalmat igazoljanak. Amennyiben valamely pályázó mind a 2 tételre pályázik, akkor a figyelembe veendő átlagos teljes éves forgalom legalább 4 000 000 EUR.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság

A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok:   nem

A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

a pályázónak be kell nyújtania a következőket:

— az ajánlattevő munkatársainak iskolai végzettsége és szakmai képesítése (szakmai önéletrajzok), valamint szakmai tapasztalata.

Elfogadható bizonyítékok: a pályázónak minden egyes profilra vonatkozóan be kell nyújtania a szakmai önéletrajzokat, igazolva a megszerzett okleveleket (másolatot kell mellékelni), a teljesített tanulmányok szintjét és a szakmai tapasztalatot.

A nyelvtudás elért legmagasabb szintjét tanúsító bizonyítványt is mellékelni kell,

— az utóbbi 3 év alatt teljesített fő szolgáltatások listája, valamint a szerződéssel összefüggésben nyújtott további szolgáltatások (az 1. tétel esetében: szakmai segítségnyújtás és tanácsadás építési projektek kivitelezéséhez, a 2. tétel esetében: szakmai segítségnyújtás és tanácsadás a nukleáris szabályozási keret hatálya alá tartozó építési projektek kivitelezéséhez) listája, feltüntetve az összegeket, a dátumokat és az állami vagy magánkedvezményezettek kapcsolattartási adatait,

— minőségirányítási tanúsítvány (pl. ISO 9001 vagy azzal egyenértékű) vagy – ha az ajánlattevőnek nem áll rendelkezésére ilyen tanúsítvány vagy nincs lehetősége megszerezni azokat az adott határidőn belül – akkor benyújthat bármely más, általa alkalmazott egyenértékű minőségbiztosítási intézkedést igazoló bizonyítékot.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

a kiválasztás előfeltétele, hogy a pályázók igazolják, hogy rendelkeznek a következő profilokkal bíró munkatársakkal:

(A) profilok az 1. és a 2. tétel esetében együttesen:

— (mesterszintű képzettséggel rendelkező) építész vagy mérnök, aki 10 év tapasztalattal rendelkezik a „projektvezető az építészet vagy építészmérnöki területen” profil esetében,

— (mesterszintű képzettséggel rendelkező) építész, aki 5 év tapasztalattal rendelkezik irodaépületek építési munkáinak tervezése és felügyelete terén,

— (mesterszintű képzettséggel rendelkező) épületgépész, aki legalább 5 év tapasztalattal rendelkezik ezen a területen,

— anyagmennyiség-becslő (mesterszintű képzettséggel rendelkező: mérnök, építész, anyagmennyiség-becslő, vagy egyenértékű képzettség építési és építőmérnöki területen), aki legalább 5 év tapasztalattal rendelkezik építési, építőmérnöki és renovációs projektekkel kapcsolatban a költségek, az építési idő és minőség kezelésében, és nyilvántartásba van véve az anyagmennyiség-becslők belga egyesülésénél (Union Belge des Quantity Surveyors, UBQS), az Építésgazdászok Európai Bizottságánál (European Committee of Construction Economists, CEEC) vagy egyenértékű szervnél;

(B) profilok az 1. tétel esetében:

— programozás területén tanúsított és/vagy képesített programozó (mesterszintű képzettséggel rendelkező: építész vagy építőmérnök, vagy egyenértékű képzettség építési és építőmérnöki területen). Legalább 5 év tapasztalat ezen a területen,

— BIM-menedzser (mesterszintű képzettséggel rendelkező mérnök vagy építész), aki legalább 5 év tapasztalattal rendelkezik építési projektek menedzselése terén és 2 év BIM-menedzserként szerzett tapasztalattal rendelkezik;

(C) profilok a 2. tétel esetében:

— nagyfeszültségű villamos energiára specializálódott villamosmérnök, aki 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik nagyfeszültségű projektek végrehajtásában és áramelosztási tervek kidolgozásában és 1 év szakmai tapasztalattal rendelkezik a nukleáris szektorban. A VOB (Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen – az építésre vonatkozó német jogi iránymutatások) és a HOAI (Honorars Ordnung für Ingenieure und Architekten – a különböző díjszinteket megállapító német jogi iránymutatások) alapos ismerete. A német nyelv ismerete – legalább C1 szinten, igazolva,

— automatizálási és kommunikációs villamosmérnök, aki 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik az épületgépészet terén és kommunikációs és automatizációs projektek végrehajtása terén, amelyből 1 év tapasztalatra a nukleáris ágazatban tett szert. A VOB és a HOAI alapos ismerete. A német nyelv ismerete – legalább C1 szinten, igazolva,

— ventilációs technológiai folyamatmérnök, aki 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik az épületgépészet terén és ventilációs, hűtési és hőmérsékletszabályozási projektek végrehajtása terén, amelyből 1 év tapasztalatra a nukleáris ágazatban tett szert. A VOB és a HOAI alapos ismerete. A német nyelv ismerete – legalább C1 szinten, igazolva,

— ventilációszabályozási technológia területére specializálódott folyamatmérnök, aki 5 év szakmai tapasztalattal rendelkezik az épületgépészet terén és automatizálási technológiai és épületautomatizálási projektek végrehajtása terén, amelyből 1 év tapasztaltara a nukleáris ágazatban tett szert. A Siemens WinCC, Siemens PCS7 és Siemens ProTool rendszerek alapos ismerete. A német nyelv ismerete – legalább C1 szinten, igazolva.

A kiválasztás előfeltétele, hogy a pályázók igazolni tudják az alábbiakat:

az 1. tétel esetében:

— legalább 3 olyan, építési projektekre irányuló megbízás, amelyeknek az értéke egyenként meghaladta a 10 000 000 EUR-t,

— legalább 3 olyan, építési projektekre irányuló megbízás, amelyeknek az értéke egyenként 1 000 000 EUR és 10 000 000 EUR között volt;

a 2. tétel esetében:

— legalább 3 olyan, a nukleáris szabályozási keret hatálya alá tartozó építési projektekre irányuló megbízás, amelyeknek az értéke egyenként meghaladta a 10 000 000 EUR-t,

— legalább 3 olyan, a nukleáris szabályozási keret hatálya alá tartozó építési projektekre irányuló megbízás, amelyeknek az értéke egyenként 1 000 000 EUR és 10 000 000 EUR között volt.

III.1.5 Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk

A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja:   nem

A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik:   nem

III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek

III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk

A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve:   -

A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:   -

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek

-

III.2.2) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét:   nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) Az eljárás fajtája

Nyílt eljárás

IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk

A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul:   igen

Keretmegállapodás több ajánlattevővel:   igen

A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:   3

Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:   -

A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul:   nem

A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják:   nem

IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ

Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát:   nem

IV.1.5) Információ a tárgyalásról

Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.:   nem

IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk

Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni:   nem

További információk az elektronikus árlejtésről:   -

IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk

A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik:   igen

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel

A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:   -

IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje

Dátum:   16-10-2017

Helyi idő:   17:30

IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma

-

IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az időtartam hónapban:   6

IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei

Dátum:   20-10-2017

Helyi idő:   10:00

Hely:   Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment CSM1, Cours Saint-Michel 23 (entrée côté rue Père de Deken), 1040 Bruxelles, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:   Ajánlattevőnként 1 meghatalmazott képviselő részt vehet a pályázatbontáson (az útlevelét vagy a személyi igazolványát be kell mutatnia). Azoknak az ajánlattevőknek, akik jelen kívánnak lenni, a pályázatbontás dátumát 2 munkanappal megelőzően írásban (az adatokat lásd az I.1. pontban) értesíteniük kell a következő egységet: Unit OIB.02.002 Public Procurement.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk

A közbeszerzés ismétlődő jellegű:   igen

A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:   az elbírálást követő 36 hónap.

VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról

A megrendelés elektronikus úton történik:   nem

Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak:   nem

A fizetés elektronikus úton történik:   nem

VI.3) További információk

1) A dokumentáció és a kiegészítő dokumentumok (beleértve a kérdéseket és válaszokat is) a következő weboldalról tölthetőek le: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2829 Az érdeklődő feleknek regisztrálniuk kell a weblapon. Ez esetben értesítést kapnak az online közbeszerzési rendszeren keresztül valamennyi olyan aktualizált információról, amely az ajánlati felhívás céljából rendelkezésre áll. Az oldalon nem regisztrált feleket arra kérik, hogy rendszeresen keressék azt fel. A Bizottság nem felelős azért, ha a pályázók nem értesülnek az e pályázati felhívásra vonatkozóan a weboldalon közzétett további információkról.

A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

A szerződéses feltételekkel, a szerződés megújításával, a részvételi feltételekkel, az előírt minimális felkészültségi szinttel, a becsült szerződéses összértékkel stb. kapcsolatos további információ a fent említett weboldalon rendelkezésre álló pályázati dokumentációban található. Papíralapú példány kibocsátására nem kerül sor. A Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal 2005-ben „EMAS” tanúsítást kapott, ennek megfelelően környezetbarát módon működik. Az EMAS környezetvédelmi hitelesítési rendszer. Olyan eszköz, melyet különböző szervezetek az EU-ban önkéntesen alkalmaznak a környezetvédelmi teljesítményük fejlesztése céljából.

2) A keretszerződés a hatálybalépés napjától eredetileg 2 évig (24 hónapig) lesz érvényben és hallgatólagos megállapodással kétszer meghosszabbítható, minden egyes esetben 1 további évre (12 hónapra), azaz a legfeljebb 4 éves időtartam eléréséig (=2+1+1).

3) Az induló szerződés megkötését követő 3 év során az ajánlatkérő ajánlati felhívás nélküli tárgyalásos eljárást indíthat olyan szolgáltatási szerződések odaítélése céljából, amelyek tárgya a szerződés nyertese által teljesítendőhöz hasonló szolgáltatások elvégzése.

4) A pályázati felhívásokban történő részvételről és az OIB közbeszerzési eljárásainak menetéről további információ a „Guide for tenderers” (Iránymutatás az ajánlattevőknek) és a „Doing business with the European Commission” (Üzleti együttműködés az Európai Bizottsággal) című tájékoztatókban található az alábbi internetcímen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.cfm

VI.4) Jogorvoslati eljárás

VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím
rue du Fort Niedergrünewald
Város
Luxembourg
Postai irányítószám
2925
Ország
LUXEMBOURG
Telefon
+352 43031
E-mail
[email protected]
Fax
+352 43032100
Internetcím
http://curia.europa.eu

VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:   a vesztes félnek küldött értesítést követő 2 hónapon belül, vagy ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor arról tudomást szereztek. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be

Hivatalos név
-
Postai cím
-
Város
-
Postai irányítószám
-
Ország
-
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetcím
-

VI.4.5) E hirdetmény feladásának dátuma

08-08-2017