Euroopa Komisjon, Directorate General Environment
Aankondiging van een opdracht

Rakendatavate ELi keskkonnaõigusaktide nõuete liikmesriikide poolt järgimise õiguslikud ja tehnilised hindamised (kaks osa)

I osa: Hankija

I.1) Nimi ja aadressid

Ametlik nimetus
Euroopa Komisjon, Directorate General Environment
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
ENV.A.5 – Finance, BU 9 01/005
Linn
Brussels
Sihtnumber
1049
NUTS kood
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Riik
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktisik
-
Telefon
-
E-post
[email protected]
Faks
-

Internetiaadress(id)

Üldaadress:   http://ec.europa.eu/environment/funding/calls_en.htm

Hankijaprofiili aadress:   -

I.2) Ühishange

Leping hõlmab ühishanget:   ei

Eri riikide ühishanke korral hangete suhtes kohaldatavad siseriiklikud õigusaktid:   -

Lepingu sõlmib keskne hankija:   ei

I.3) Teabevahetus

Lisateavet saab

eespool nimetatud aadressil

Juurdepääs hankedokumentidele on piiratud. Täpsemat teavet on võimalik saada aadressil:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6632

Pakkumused või osalemistaotlused saata

Ametlik nimetus
-
Riiklik registreerimisnumber
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
NUTS kood
-
Riik
-
Kontaktisik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Üldaadress
-
Hankijaprofiili aadress
-

elektrooniliselt aadressil:   https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=6632

Elektrooniliseks teabevahetuseks on vajalikud vahendid, seadmed või failivormingud, mis ei ole üldkättesaadavad. Informatsioon nende kohta on saadaval (tasuta piiramatu ja täielik juurdepääs) aadressil: -

I.4) Hankija liik

Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon

I.5) Põhitegevus

Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1) Hanke kogus või ulatus

II.1.1) Nimetus

Rakendatavate ELi keskkonnaõigusaktide nõuete liikmesriikide poolt järgimise õiguslikud ja tehnilised hindamised (kaks osa)

Viitenumber:   ENV/2020/OP/0017

II.1.2) CPV põhikood

CPV põhikood:   90700000 - Keskkonnateenused

CPV täiendkood:   -

II.1.3) Lepingu liik

Teenused

II.1.4) Lühikirjeldus

Liidu keskkonnaalaste õigusaktide korrektseks ülevõtmiseks ja rakendamiseks liikmesriikide poolt on vaja õiguslikult ja tehniliselt hinnata teavet, mida komisjon saab kaebuste, rikkumismenetluste ja rikkumismenetlusele eelnevate toimingute kontekstis, teavitus- või aruandekohustuste kontekstis või mis on toodetud komisjoni enda algatusel.

II.1.5) Eeldatav kogumaksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   5.200.000,00

Vääring:   EUR

II.1.6) Teave osade kohta

Hankeleping on jaotatud osadeks:   jah

Pakkumusi võib esitada:   kõigile osadele

Selliste osade maksimaalne arv, mille kohta võidakse sõlmida leping ühe pakkujaga:   -

Hankija jätab endale õiguse sõlmida lepingud järgmiste osade või osade gruppide kombinatsioonide kohta:   -


II.2) Kirjeldus Osa nr: 1

II.2.1) Nimetus

Selliste meetmete vastavuse kontrollimine, mille liikmesriigid rakendavad ELi keskkonnaalaste õigusaktide ülevõtmiseks ja rakendamiseks

Osa nr:   1

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   90700000 - Keskkonnateenused
79111000 - Õigusabiteenused

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   00 - N/A

Põhiline teostamise koht:   töövõtja ruumid.

II.2.4) Hanke kirjeldus

1. osa: selliste meetmete vastavuse kontrollimine, mille liikmesriigid rakendavad ELi keskkonnaalaste õigusaktide ülevõtmiseks ja rakendamiseks

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6) Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   4.000.000,00

Vääring:   EUR

II.2.7) Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes:   48

Seda lepingut võidakse uuendada:   ei

Uuenduste kirjeldus:   -

II.2.9) Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta

Taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed kriteeriumid:   -

II.2.10) Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus:   ei

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.12) Teave elektrooniliste kataloogide kohta

Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi:   ei

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   jah

II.2.14) Lisateave

See avaldati varem eelteatena 2020/S 059-140463 pisut erineva pealkirjaga: Keskkonnavaldkonna direktiivide siseriiklikusse õigusesse üle võtmiseks rakendatud liikmesriikide meetmete vastavuskontroll (1. osa – 2. osa)


II.2) Kirjeldus Osa nr: 2

II.2.1) Nimetus

Rakendatavate Euroopa Liidu keskkonnaõigusaktide nõuete liikmesriikide poolt järgimise tehnilised hindamised

Osa nr:   2

II.2.2) CPV lisakood(id)

CPV põhikood:   90700000 - Keskkonnateenused
79111000 - Õigusabiteenused

CPV täiendkood:   -

II.2.3) Täitmise koht

NUTS kood:   00 - N/A

Põhiline teostamise koht:   töövõtja ruumid.

II.2.4) Hanke kirjeldus

2. osa: Rakendatavate Euroopa Liidu keskkonnaõigusaktide nõuete liikmesriikide poolt järgimise tehnilised hindamised.

II.2.5) Hindamiskriteeriumid

Hind ei ole ainus lepingu sõlmimise kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud üksnes hankedokumentides

II.2.6) Eeldatav maksumus või suurusjärk

Maksumus käibemaksuta:   1.200.000,00

Vääring:   EUR

II.2.7) Lepingu, raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kestus

Kestus kuudes:   48

Seda lepingut võidakse uuendada:   ei

Uuenduste kirjeldus:   -

II.2.9) Teave osalema kutsutavate kandidaatide piirarvu kohta

Taotlejate arvule piirangu kehtestamise objektiivsed kriteeriumid:   -

II.2.10) Teave alternatiivsete pakkumuste kohta

Alternatiivsete pakkumuste lubatavus:   ei

II.2.11) Teave täiendavate hankevõimaluste kohta

Täiendavad hankevõimalused:   ei

Variantide kirjeldus:   -

II.2.12) Teave elektrooniliste kataloogide kohta

Pakkumused tuleb esitada elektrooniliste kataloogide kujul või pakkumused peavad sisaldama elektroonilist kataloogi:   ei

II.2.13) Teave Euroopa Liidu vahendite kohta

Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga:   jah

II.2.14) Lisateave

See avaldati varem eelteatena 2020/S 059-140463 pisut erineva pealkirjaga: Keskkonnavaldkonna direktiivide siseriiklikusse õigusesse üle võtmiseks rakendatud liikmesriikide meetmete vastavuskontroll (1. osa – 2. osa)


III osa: Juriidiline, majanduslik, finants- ja tehniline teave

III.1) Osalemistingimused

III.1.1) Kutsetööga tegelemise sobivus, sealhulgas kutse- või äriregistrisse kuulumisega seotud nõuded

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

III.1.2) Majanduslik ja finantsseisund

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   jah

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

-

Võimalikud miinimumnõuded:

-

III.1.3) Tehniline ja kutsealane suutlikkus

Hankedokumentides sätestatud kvalifitseerimise tingimused:   jah

Kvalifitseerimise tingimuste loetelu ja lühikirjeldus:

-

Võimalikud miinimumnõuded:

-

III.1.5 Teave reserveeritud hankelepingute kohta

Leping on reserveeritud kaitstud töö keskustele ja ettevõtjatele, kelle eesmärk on puudega või ebasoodsas olukorras olevate isikute sotsiaalne ja kutsealane integreerimine:   ei

Hankelepingut täidetakse ainult kaitstud tööhõive programmide raames:   ei

III.2) Lepingu tingimused

III.2.1) Teave teatava kutseala kohta

Teenust võivad osutada ainult teatava kutseala esindajad:   -

Viidata asjakohasele õigus- või haldusnormile:   -

III.2.2) Lepingu täitmise tingimused

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

III.2.2) Teave lepingu täitmise eest vastutavate töötajate kohta

Kohustus märkida lepingut täitma määratud töötajate nimed ja kutsekvalifikatsioonid:   jah

IV osa: Hankemenetlus

IV.1) Kirjeldus

IV.1.1) Hankemenetluse liik

Avatud menetlus

IV.1.3) Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta

Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine:   jah

Raamleping mitme pakkujaga:   jah

Raamlepingus osalejate kavandatud maksimaalne arv:   3

Raamlepingute korral – põhjendus, kui nende kestus on rohkem kui neli aastat:   Ühe ettevõttega sõlmitav raamleping 1. osa jaoks ja kuni kolme pakkujaga sõlmitav astmeline raamleping 2. osa jaoks.

Hange hõlmab dünaamilise hankesüsteemi loomist:   ei

Dünaamilist hankesüsteemi võivad kasutada teised hankijad:   ei

IV.1.4) Teave läbirääkimiste või võistleva dialoogi ajal lahenduste või pakkujate arvu piiramise kohta

Kasutatakse mitmeetapilist hankemenetlust, et järk-järgult vähendada konkureerivate lahenduste või läbirääkimistel käsitletavate pakkumuste arvu:   ei

IV.1.5) Teave läbirääkimiste kohta

Hankija jätab endale õiguse sõlmida leping läbirääkimisteta esialgsete pakkumuste alusel:   ei

IV.1.6) Teave elektroonilise oksjoni kohta

Kasutatakse elektroonilist oksjonit:   ei

Lisateave elektroonilise oksjoni kohta:   -

IV.1.8) Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta

Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga:   jah

IV.2) Haldusalane teave

IV.2.1) Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade

Teate number ELTs:   2020/S 059-140463

IV.2.2) Pakkumuste või osalemistaotluste laekumise tähtaeg

Kuupäev:   09-09-2020

Kohalik aeg:   16:00

IV.2.3) Kuupäev, mil valitud taotlejatele saadetakse pakkumuse esitamise või osalemise ettepanekud

-

IV.2.4) Keeled, milles võib esitada pakkumused või osalemistaotlused

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimaalne aeg, mille jooksul pakkuja peab pakkumuse jõus hoidma

Kestus kuudes:   9

IV.2.7) Pakkumuste avamise tingimused

Kuupäev:   11-09-2020

Kohalik aeg:   10:30

Pakkumuste avamise koht:   Avenue de Beaulieu 5-9, 1160 Brussels, BELGIA.

Teave volitatud isikute ja avamismenetluse kohta:   Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi. Kutsedokument.

VI osa: Lisateave

VI.1) Teave hanke kordumise kohta

See on korduv hange:   ei

Järgmiste hanketeadete avaldamise eeldatav aeg:   -

VI.2) Teave elektrooniliste töövoogude kohta

Kasutatakse elektroonilisi tellimusi:   ei

Lubatakse elektrooniliste arvete esitamist:   ei

Kasutatakse elektroonilisi makseid:   jah

VI.3) Lisateave

Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

VI.4) Läbivaatamise kord

VI.4.1) Läbivaatamise eest vastutav organ

Ametlik nimetus
Üldkohus
Postiaadress
Rue du Fort Niedergrünewald
Linn
Luxembourg
Sihtnumber
L-2925
Riik
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-post
[email protected]
Faks
-
Internetiaadress
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Vahendusmenetluse eest vastutav organ

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.3) Läbivaatamise kord

Täpne teave läbivaatamismenetluse tähtaegade kohta:   Vt punktis I.3) nimetatud internetiaadressi.

VI.4.4) Läbivaatamise korra kohta teavet pakkuv asutus

Ametlik nimetus
-
Postiaadress
-
Linn
-
Sihtnumber
-
Riik
-
Telefon
-
E-post
-
Faks
-
Internetiaadress
-

VI.4.5) Käesoleva teate lähetamise kuupäev

22-06-2020