Rectificatie

Zonnestroominstallatie Koopman te Amsterdam

Het doel van de onderhavige aanbesteding is om met een inschrijver een overeenkomst te sluiten voor de levering, plaatsing, aansluiting, operationeel houden en het onderhouden van een zon pv installatie incl. outputgarantie voor 15 jaar.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
NL - NEDERLAND
Opdrachtcodes (CPV)
09331000 - Zonnepanelen

Aanbestedende dienst

Officiële benaming:
Havenbedrijf Amsterdam N.V.
Postadres:
De Ruijterkade 7
Plaats:
Amsterdam
Postcode:
1013AA
Land:
NEDERLAND
Contactpersoon:
Tijmen Poleij
E-mail:
natalie.bergwerf@portofamsterdam.nl

Wijzigingen

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Perceel nr.
-
Afdelingsnummer
II.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat
Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem

Overige nadere inlichtingen

Aanvang en voltooiing van de opdracht moet resp. zijn 1 oktober 2018 en 31 december 2018 i.p.v. 2017 Dit is de enige wijziging in deze rectificatie.

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer