Aankondiging van een gegunde opdracht

Videoconferentie

Raamovereenkomst voor de levering van videoconferentiemateriaal

Datum van verzending van deze aankondiging
31-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
32232000 - Uitrusting voor videoconferentie
71316000 - Advies inzake telecommunicatie
72100000 - Advies inzake hardware
72318000 - Datatransmissiediensten
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbare procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
FOD BZ - dienst Vreemdelingenzaken
Postadres
World Trade Center, tour II - Chaussée d'Anvers 59b
Plaats
Brussel
Postcode
1000
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
Wim Cruysberghs
E-mail
wim.cruysberghs@ibz.fgov.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
293616.80 EUR
Hoogste offerte
322233.05 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
PROXIMUS NV , BOULEVARD ROI ALBERT II,27, 1030 BRUXELLES, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Dekom Belgium
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
3069.00 EUR
Hoogste offerte
10771.92 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
DEKOM BELGIUM , ROBERT SCHUMANPLEIN, 2-4, 1030 BRUXELLES, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Dekom Belgium
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
6450.00 EUR
Hoogste offerte
6900.00 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
PROXIMUS NV , BOULEVARD ROI ALBERT II,27, 1030 BRUXELLES, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Dekom Belgium
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
303135.80 EUR
Hoogste offerte
339904.97 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
PROXIMUS NV , BOULEVARD ROI ALBERT II,27, 1030 BRUXELLES, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Dekom Belgium
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer