Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Levering van ruitensproeiervloeistof

SLUITING RAAMOVEREENKOMST:

Raamovereenkomst voor de levering van ruitensproeiervloeistof met een vriespunt lager dan of gelijk aan -15°C en met een

vlampunt strikt groter dan 60°C voor gebruik in de voertuigen van De Lijn, voor een periode van 3 jaar, eventueel tweemaal

verlengbaar met 1 jaar.


Datum van verzending van deze aankondiging
21-05-2019
Publicatiedatum
21-05-2019
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
24960000 - Diverse chemische producten
Contracttype
Leveringen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VVM De Lijn Technics
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
Nathalie.Goossens@delijn.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Wehrle's Distribution BVBA , Nijverheidslaan 1, 8880 Ledegem, BELGIQUE-BELGIË