Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Levering van ruitensproeiervloeistof

SLUITING RAAMOVEREENKOMST:

Raamovereenkomst voor de levering van ruitensproeiervloeistof met een vriespunt lager dan of gelijk aan -15°C en met een

vlampunt strikt groter dan 60°C voor gebruik in de voertuigen van De Lijn, voor een periode van 3 jaar, eventueel tweemaal

verlengbaar met 1 jaar.


Datum van verzending van deze aankondiging
21-05-2019
Publicatiedatum
21-05-2019
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Opdrachtcodes (CPV)
24960000 - Diverse chemische producten
Contracttype
Leveringen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
VVM De Lijn Technics
Postadres
Motstraat 20
Plaats
Mechelen
Postcode
2800
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
Nathalie.Goossens@delijn.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Wehrle's Distribution BVBA , Nijverheidslaan 1, 8880 Ledegem, BELGIQUE-BELGIË
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1876 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!