Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor de uitvoering van audits van de beveiliging van informatiesystemen en IT-toepassingen van de betaalorganen in de lidstaten van de EU en in begunstigde landen van IPARD II

De doelstelling van de opdracht is het ter beschikking stellen van een externe audit van hoge professionele kwaliteit voor het DG AGRI voor de uitvoering van de volgende diensten:

1) audits van de beveiliging van informatiesystemen van de betaalorganen, en mogelijke gedelegeerde en coördinatie-instanties, in de lidstaten van de EU en in begunstigde landen van IPARD II, in naam van DG AGRI; en/of

2) audits van toepassingen (integriteit van de gegevens) van de betaalorganen, en mogelijke gedelegeerde en coördinatie-instanties, uitsluitend in de lidstaten van de EU, in naam van DG AGRI.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-01-2018
Publicatiedatum
Deadline
08-03-2018
Regiocodes (NUTS)

BE - BELGIQUE-BELGIË

BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Opdrachtcodes (CPV)
79212000 - Auditdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Europese Commissie - Directorate-General Agriculture and Rural Gevelornament - Unit H1
Postadres
Rue de la Loi 130 - 03/172
Plaats
Brussels
Postcode
B-1049
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
AGRI-AUDIT-COCE@ec.europa.eu

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
1090000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

zie het internetadres vermeld in I.3.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1238 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer