Aankondiging van een gegunde opdracht

Hulpmiddelen Peelgemeenten 2018 e.v.

De raamovereenkomst bestaat uit het selecteren en aanmeten, leveren, onderhoud, service, reparatie en inname van hulpmiddelen op grond van de Wmo 2015 voor de GR Peelgemeenten, de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren.

Datum van verzending van deze aankondiging
09-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
NL - NEDERLAND
Opdrachtcodes (CPV)
33196000 - Medische hulpmiddelen
Contracttype
Leveringen
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
GR Peelgemeenten
Postadres
Markt 1
Plaats
Deurne
Postcode
5751 BE
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Marielle van Meijl
E-mail
m.vanmeijl@bizob.nl

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
10624950.00 EUR
Hoogste offerte
11424239.00 EUR
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Medipoint B.V.

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 676 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt dus grote kansen!

Registreer je nu!