Aankondiging van een gegunde opdracht

Interinstitutionele raamovereenkomst voor diensten voor deskundigheid op het gebied van maritieme veiligheid en bewaking.

Easme schrijft een oproep tot inschrijving uit met het oog op de sluiting van een interinstitutionele meervoudige raamovereenkomst met hernieuwde mededinging voor de verlening van deskundigheid op het gebied van maritieme veiligheid en bewaking.

De betrokken directoraten-generaal van de Europese Commissie en andere EU-agentschappen:

— directoraat-generaal Maritieme Zaken en Visserij,

— Europees Defensieagentschap,

— Europees Bureau voor visserijcontrole,

— Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek.

De raamovereenkomst zal worden gesloten met maximaal 5 geselecteerde inschrijvers voor elk van de percelen. Er zullen 3 percelen zijn.

De raamovereenkomst beoogt de aanwerving van de nodige deskundigheid op het gebied van maritieme veiligheid ter ondersteuning van de EU en haar lidstaten bij de uitvoering van de Europese strategie voor maritieme veiligheid (EUSMV).

De te verlenen diensten zijn nader omschreven in de aanbestedingsstukken (sectie 1.4).

Datum van verzending van deze aankondiging
19-01-2018
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Opdrachtcodes (CPV)
71354500 - Diensten voor marien onderzoek
71620000 - Analysediensten
72316000 - Analyseren van gegevens
73112000 - Onderzoek der zee
77700000 - Diensten in verband met visserij
98360000 - Mariene diensten
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen (Easme)
Postadres
Covent Garden 2 Place Rogier 16 Office 12/27
Plaats
Brussels
Postcode
1210
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
easme-procurement@ec.europa.eu

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
792000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
792000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
ICF Consulting Services Limited , Waiting House 33 Cannon Street, EC4M 5SB London, UNITED KINGDOM
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
792000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
792000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Cowi Belgium , Avenue de Tervuren 13B, 1040 Brussels, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
WISE Pens International Limited , 2 Tower Street, PO10 7BH Emsworth Hamphire, UNITED KINGDOM
Naam en adres van de contractant
Gartner Belgium bvba , L. Da Vincilaan 11 — Figueras Building, 1930 Zaventem, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Cowi A/S , Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby, DANMARK
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
770000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
770000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
ja
Naam en adres van de contractant
Cowi Belgium , Avenue de Tervuren 13B, 1040 Brussels, BELGIQUE-BELGIË
Naam en adres van de contractant
Cowi A/S , Parallelvej 2, 2800 Kongens Lyngby, DANMARK
Naam en adres van de contractant
WISE Pens International Limited , 2 Tower Street, PO10 7BH Emsworth Hamphire, UNITED KINGDOM
Naam en adres van de contractant
Gartner Belgium bvba , L. Da Vincilaan 11 — Figueras Building, 1930 Zaventem, BELGIQUE-BELGIË
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
770000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
770000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Ventura Associates France , 54 rue de Bitche, 92400 Courbevoie, FRANCE
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
770000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
770000.00 EUR
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Deloitte Consulting & Advisory CVBA , Gateway Building, Luchthaven Nationaal 1J, 1930 Zaventem, BELGIQUE-BELGIË
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1260 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer