hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen
Aankondiging van een gegunde opdracht

ICT WAN 2016

Diensten van datatransmissie tussen de verschillende sites van de HVW ( Wide area Network)

Publicatiedatum
15-04-2016
Opdrachtcodes (CPV)
64216110 - Diensten voor elektronische gegevensuitwisseling
72318000 - Datatransmissiediensten
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 5
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen
Postadres
brabantstraat 62, 1210 brussel, BE
Contactpunt(en)
Bremer Anne Thérèse

Gunning en waarde van de opdracht

Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund
Naam
MOBISTAR
Postadres
Bourgetlaan, 1140 Brussel
Titel
-
Waarde
-