Europos regionų komitetas (RK)
Aankondiging van een opdracht

Elektros, energijos ir tūrio matavimo sistemų įrengimas.

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1) Pavadinimas ir adresai

Oficialus pavadinimas
Europos regionų komitetas (RK)
Nacionalinis registracijos Nr.
-
Adresas
rue Belliard 101
Miestas
Bruxelles
Pašto kodas
1040
NUTS kodas
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Šalis
BELGIQUE-BELGIË
Asmuo ryšiams
direction «Logistique», unité «Programmation, gestion financière et contractuelle»
Telefonas
-
El. paštas
[email protected]
Faksas
-

Interneto adresas (-ai)

Pagrindinis adresas:   http://www.cor.europa.eu

Pirkėjo profilio adresas:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Bendras pirkimas

Sutartis apima bendrą pirkimą:   taip

Bendro pirkimo, apimančio skirtingas šalis, atveju – taikoma nacionalinė pirkimų teisė:   -

Sutartį skiria centrinė perkančioji organizacija:   ne

I.3) Komunikavimas

Daugiau informacijos galima gauti

pirmiau nurodytu adresu

Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama:   http://cor.europa.eu/fr/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami

pirmiau nurodytu adresu

elektroniniu būdu per:   -

Elektroninei komunikacijai reikalingos priemonės ir prietaisai, kurie nėra plačiai prieinami. Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie šių priemonių ir prietaisų suteikiama: -

I.4) Perkančiosios organizacijos tipas

Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija

I.5) Pagrindinė veikla

Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1) Pirkimo apimtis

II.1.1) Pavadinimas

Elektros, energijos ir tūrio matavimo sistemų įrengimas.

Nuorodos numeris:   CdR/DL/26/2017.

II.1.2) Pagrindinis BVPŽ kodas

Pagrindinis BVPŽ kodas:   38550000 - Skaitikliai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.1.3) Sutarties tipas

Prekės

II.1.4) Trumpas aprašymas

Europos regionų komitetas siekia pasirašyti preliminariąją sutartį dėl elektros, energijos ir tūrio matavimo sistemų, skirtų šilumos gamybos ir šaldymo įrangai bei elektros, dujų ir vandens paskirstymo įrangai visuose Europos regionų komiteto bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto Briuselyje užimamuose pastatuose, tiekimo, įrengimo ir perdavimo eksploatuoti.

II.1.5) Numatoma bendra vertė

Vertė be PVM:   740.000,00

Valiuta:   EUR

II.1.6) Informacija apie pirkimo dalis

Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis:   ne

II.2) Aprašymas

II.2.1) Pavadinimas

-

Pirkimo dalies Nr.:   -

II.2.2) Kitas (-i) šio pirkimo BVPŽ kodas (-ai)

Pagrindinis BVPŽ kodas:   38421100 - Vandens skaitikliai

Papildomas (-i) BVPŽ kodas:   -

II.2.3) Įgyvendinimo vieta

NUTS kodas:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Pagrindinė įgyvendinimo vieta:   Briuselis, Belgija.

II.2.4) Pirkimo aprašymas

Tik informuojame, kad sutartis apimtų:

— elektros matavimo skaitiklių įrengimą: apytikriai 137 vienetų,

— tūrio matavimo skaitiklių įrengimą: apytikriai 15 vienetų,

— kalorimetrijos įrangą: apytikriai 8 vienetų,

— dujų skaitiklių įrengimą: apytikriai 0 vienetų

(visas skaitiklių, kurie turi būti įrengti, skaičius: 160 vienetų),

— planuojamą programavimą ir informacijos perdavimą (įskaitant naujus skaitiklius, kurie turi būti įrengti): apytikriai 192 vienetų,

— planuojamą programavimą ir informacijos perdavimą (įskaitant naujus skaitiklius, kurie turi būti įrengti): apytikriai 21 vienetas,

— planuojamą programavimą ir informacijos perdavimą (įskaitant naujus skaitiklius, kurie turi būti įrengti): apytikriai 22 vienetai,

— planuojamą programavimą ir informacijos perdavimą (įskaitant naujus skaitiklius, kurie turi būti įrengti): apytikriai 5 vienetai

bendras planuojamo programavimo ir informacijos perdavimų skaičius (įskaitant naujus skaitiklius, kurie turi būti įrengti): 240).

Į šios sutarties vykdymą iš dalies įeitų šios paslaugos (sąrašas ne baigtinis):

— statybos vietos inventorius,

— izoliacijos ir vamzdžių pakeitimo darbai,

— elektros energijos matavimo prietaisų įrengimas,

— kalorimetrijos prietaisų įrengimas,

— tūrio matavimo prietaisų įrengimas,

— dujų matavimo prietaisų įrengimas,

— esamų hidraulinių grandinių remonto darbai,

— elektros darbai,

— programavimo darbai,

— bandymų ir perdavimo eksploatuoti darbai,

— galutinis valymas.

II.2.5) Sutarties skyrimo kriterijai

Toliau pateikti kriterijai

II.2.6) Numatoma vertė

Vertė be PVM:   740.000,00

Valiuta:   EUR

II.2.7) Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė

Trukmė mėnesiais:   48

Ši sutartis gali būti pratęsta:   taip

Pratęsimų aprašymas:   prašome žr. I.3 dalyje nurodytą interneto adresą.

II.2.9) Informacija apie kviečiamų kandidatų skaičiaus apribojimus

Numatomas kandidatų skaičius:   10

Objektyvūs riboto kandidatų skaičiaus pasirinkimo kriterijai:   Kandidatų skaičius neribojamas.

II.2.10) Informacija apie alternatyvius pasiūlymus

Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus:   ne

II.2.11) Informacija apie pasirinkimo galimybes

Pasirinkimo galimybės:   ne

Pasirinkimo galimybių aprašymas:   -

II.2.12) Informacija apie elektroninius katalogus

Pasiūlymai turi būti pateikti elektroninių katalogų forma arba į juos turi būti įtrauktas elektroninis katalogas:   ne

II.2.13) Informacija apie Europos Sąjungos fondus

Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis:   ne

II.2.14) Papildoma informacija

-

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1) Dalyvavimo sąlygos

III.1.1) Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

prašome žr. I.3 dalyje nurodytą interneto adresą.

III.1.2) Ekonominė ir finansinė padėtis

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose:   taip

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

-

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

-

III.1.3) Techniniai ir profesiniai pajėgumai

Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose:   taip

Atrankos kriterijų sąrašas ir trumpas aprašymas:

-

Minimalus (-ūs) standartas (-ai), kurio (-ių) gali būti reikalaujama:

-

III.1.5 Informacija apie rezervuotas sutartis

Sutartis skiriama tik globojamoms darbo grupėms ir ekonominės veiklos vykdytojams, kurių tikslas yra užtikrinti socialinę ir profesinę neįgaliųjų ar nepalankiomis sąlygomis gyvenančių asmenų integraciją:   ne

Sutartis turi būti vykdoma pagal globojamojo užimtumo programas:   ne

III.2) Su sutartimi susijusios sąlygos

III.2.1) Informacija apie tam tikrą profesiją

Paslaugą gali teikti tik tam tikros profesijos asmenys:   -

Nurodykite atitinkamą įstatymą ar kitą teisės aktą:   -

III.2.2) Sutarties vykdymo sąlygos

Prašome žr. I.3 dalyje nurodytą interneto adresą.

III.2.2) Informacija apie už sutarties vykdymą atsakingus darbuotojus

Įpareigojimas nurodyti už sutarties vykdymą atsakingų darbuotojų vardus ir pavardes bei profesinę kvalifikaciją:   taip

IV dalis: Procedūra

IV.1) Aprašymas

IV.1.1) Procedūros tipas

Ribotas konkursas

IV.1.3) Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą

Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu:   taip

Preliminarioji sutartis su vieninteliu veiklos vykdytoju:   taip

Priežastys, dėl kurių preliminariosios sutarties trukmė ilgesnė nei ketveri metai:   -

Viešasis pirkimas susijęs su dinaminės pirkimo sistemos sukūrimu:   ne

Papildomi pirkėjai gali naudoti dinaminę pirkimo sistemą:   ne

IV.1.4) Informacija apie sprendimų ar pasiūlymų skaičiaus mažinimą derybų ar dialogo metu

Taikoma į etapus suskirstyta procedūra, kad būtų laipsniškai sumažintas aptartinų sprendimų ar pasiūlymų, dėl kurių bus deramasi, skaičius:   ne

IV.1.5) Informacija apie derybas

Perkančioji organizacija turi teisę paskirti sutartį remdamasi pirminiais pasiūlymais ir nevesdama derybų:   ne

IV.1.6) Informacija apie elektroninį aukcioną

Bus rengiamas elektroninis aukcionas:   ne

Papildoma informacija apie elektroninį aukcioną:   -

IV.1.8) Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)

Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?:   ne

IV.2) Administracinė informacija

IV.2.1) Ankstesnis skelbimas apie šią procedūrą

Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris:   -

IV.2.2) Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas

Data:   07-09-2017

Vietos laikas:   -

IV.2.3) Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data

-

IV.2.4) Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą

Trukmė mėnesiais:   6

IV.2.7) Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos

Data:  

Vietos laikas:   -

Vieta:   -

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:   -

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1) Informacija apie periodiškumą

Tai pasikartojantis pirkimas:   ne

Kada numatoma paskelbti kitus skelbimus:   -

VI.2) Informacija apie elektroninius darbo srautus

Bus naudojami elektroniniai užsakymai:   ne

Bus priimamos elektroninės sąskaitos faktūros:   ne

Bus naudojami elektroniniai mokėjimai:   ne

VI.3) Papildoma informacija

Prašome žr. I.3 dalyje nurodytą interneto adresą.

VI.4) Peržiūros procedūros

VI.4.1) Peržiūros institucija

Oficialus pavadinimas
Bendrasis Teismas
Adresas
rue du Fort Niedergrünewald
Miestas
Luxembourg
Pašto kodas
2925
Šalis
LUXEMBOURG
Telefonas
+352 4303-1
El. paštas
[email protected]
Faksas
+352 43032100
Interneto adresas
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.3) Peržiūros procedūra

Tiksli informacija apie peržiūros procedūrų terminą (-us):   prašome žr. I.3 dalyje nurodytą interneto adresą.

VI.4.4) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie peržiūros procedūrą

Oficialus pavadinimas
-
Adresas
-
Miestas
-
Pašto kodas
-
Šalis
-
Telefonas
-
El. paštas
-
Faksas
-
Interneto adresas
-

VI.4.5) Šio skelbimo išsiuntimo data

31-07-2017