Aankondiging van een gegunde opdracht

Europese Best Value aanbesteding Integrale software ondersteuning bedrijfsprocessen - Stadswerk072.

De levering van het gebruikersrecht van integrale software ondersteuning bedrijfsprocessen waarmee de dienstverlening van de beide entiteiten Stadswerk072 worden gefaciliteerd en zij hun diensten/projecten kunnen inrichten, volgen, bijsturen, verplichtingen kan voldoen, rapporteren, documenteren en archiveren. Hierbij is het kader dat er sprake is van een SaaS-oplossing. Hierbij is ondersteuning, onderhoud en actueel houden van de kaders van het systeem een belangrijk onderdeel. Waarbij opdrachtnemer in het kader van zijn adviesrol helder en concreet richting kan geven aan de toekomstige inrichting van de geautomatiseerde processen van Stadswerk072 als entiteit. Het per direct vervangen van alle huidige softwarepakketten is geen onderdeel van de opdracht, maar kan wel in de toekomst binnen de opdracht vallen.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Regiocodes (NUTS)
NL328 - Alkmaar en omgeving
Opdrachtcodes (CPV)
72000000 - IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning
Contracttype
-
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stadswerk 072 NV
Postadres
Herculesstraat 1
Plaats
alkmaar
Postcode
1812 PE
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Kenniscentrum CBP
E-mail
kenniscentrum@cbp.nl

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
0.01 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel
0.01 EUR
Laagste offerte
Hoogste offerte
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Afas Software B.V. , Postbus 310, 3830 AJ Leusden, NEDERLAND
Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer