Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Pilothal VEG-i-TEC - aanstelling studiebureau

zie selectieleidraad

Publicatiedatum
30-11-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
71250000 - Dienstverlening van architecten en bouwkundigen, en controles
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
Deze aankondiging betreft
Onvolledige procedure
De gunningsprocedure is afgebroken
De opdracht wordt wellicht opnieuw aangekondigd

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Directie Gebouwen en Facilitair Beheer
Postadres
Sint-Pietersnieuwstraat 25, 9000 Gent, BE
Contactpunt(en)
Mevrouw Els Welvaert

Overige nadere inlichtingen

deze opdracht wordt stopgezet en opnieuw op de markt gezet.
de link met forum "e-tendering" ontbrak.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!