Parlamentul European, Directorate-General for Communication, Directorate for Visitors, House of European History
Aankondiging van een gegunde opdracht

Furnizarea de servicii de transport specializate pentru obiecte de muzeu

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1) Denumire şi adrese

Denumire oficială
Parlamentul European, Directorate-General for Communication, Directorate for Visitors, House of European History
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
Rue Wiertz 60
Localitate
Brussels
Cod poștal
1047
Cod NUTS
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Persoană de contact
-
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Adresă (adrese) internet

Adresa principală:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Adresa profilului cumpărătorului:   -

I.2) Achiziţie comună

Contractul implică o achiziţie comună:   nu

În cazul unei achiziţii comune care implică diferite ţări – legislaţia naţională privind achiziţiile publice în vigoare:   -

Contractul este atribuit de un organism central de achiziţie:   nu

I.4) Tipul autorității contractante

Instituție/agenție europeană sau organizație internațională

I.5) Activitate principală

Servicii publice generale

Secțiunea II: Obiect

II.1) Obiectul achiziţiei

II.1.1) Titlu

Furnizarea de servicii de transport specializate pentru obiecte de muzeu

Număr de referinţă:   -

II.1.2) Cod CPV principal

Cod CPV principal:   60100000 - Servicii de transport rutier

Cod CPV suplimentar:   -

II.1.3) Tipul contractului

Servicii

II.1.4) Descriere succintă

Serviciile Casei Istoriei Europene din Bruxelles, Belgia, solicită acordarea de atenție totală sau parțială asupra serviciilor de mai jos:
1) Planificarea transportului către și de la Casa Istoriei Europene,
2) Ambalarea obiectelor,
3) Servicii de transport specializate,
4) Gestionarea serviciilor de curierat,
5) Servicii conexe (formalități vamale, etc.).

II.1.6) Informații privind loturile

Contractul este împărțit în loturi:   da

II.1.7) Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)

Valoare:   1.500.000,00

Monedă:   EUR


II.2) Descriere Lot nr.: 1

II.2.1) Titlu

Proiecte la scară mică/Transport în Europa continentală

Lot nr.:   1

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   60100000 - Servicii de transport rutier
60420000 - Servicii de transport aerian ocazional
63120000 - Servicii de depozitare şi de antrepozitare
63712000 - Servicii anexe pentru transportul rutier
63524000 - Servicii de pregătire a documentelor de transport
79223000 - Servicii de comisionar în vamă
63521000 - Servicii de agenţii de transport de mărfuri

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Locul principal de executare:   Toate țările europene.

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

— organizarea de transport care implică proiecte la scară mică și/sau
— transport în Europa continentală.
Acestea sunt:
— transport simplu de la un punct la punct,
— transport între diferite site-uri ale Casei Istoriei Europene,
— o mică expoziție.
Transportul presupune anumite planificări, programare și coordonarea ocazională a curierilor însoțitori.

II.2.5) Criterii de atribuire

Criteriile de mai jos

Prețul - Pondere:   20

Criteriu privind calitatea - Nume:   A se vedea caietul de sarcini  / Pondere:   80

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   nu

II.2.14) Informații suplimentare

-


II.2) Descriere Lot nr.: 2

II.2.1) Titlu

Proiecte la scară largă / Europa continentală și transportul mondial

Lot nr.:   2

II.2.2) Cod(uri) CPV suplimentar(e)

Cod CPV principal:   60100000 - Servicii de transport rutier
60420000 - Servicii de transport aerian ocazional
63120000 - Servicii de depozitare şi de antrepozitare
63524000 - Servicii de pregătire a documentelor de transport
63712000 - Servicii anexe pentru transportul rutier
79223000 - Servicii de comisionar în vamă
63521000 - Servicii de agenţii de transport de mărfuri

Cod CPV suplimentar:   -

II.2.3) Locul de executare

Cod NUTS:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Locul principal de executare:   La nivel mondial de la și către Bruxelles.

II.2.4) Descrierea achiziţiei publice

— organizarea de transport care implică transport rutier, maritim sau aerian pentru transport punctual la scară mai mare, sau
— Proiecte expoziționale, precum împrumuturi internaționale, care implică un număr mare servicii de curierat, luni de planificare detaliată în avans, măsuri de securitate și considerente de programare.

II.2.5) Criterii de atribuire

Criteriile de mai jos

Prețul - Pondere:   20

Criteriu privind calitatea - Nume:   A se vedea caietul de sarcini  / Pondere:   80

II.2.11) Informații privind opțiunile

Opțiuni:   nu

Descrierea opţiunilor:   -

II.2.13) Informații despre fondurile Uniunii Europene

Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene:   nu

II.2.14) Informații suplimentare

-


Secțiunea IV: Procedură

IV.1) Descriere

IV.1.1) Tipul procedurii

IV.1.3) Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii

Achiziţia implică încheierea unui acord-cadru:   da

A fost instituit un sistem dinamic de achiziţii:   nu

IV.1.6) Informații despre licitația electronică

S-a organizat o licitație electronică:   nu

IV.1.8) Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice:   nu

IV.2) Informații administrative

IV.2.1) Publicare anterioară privind această procedură

Numărul anunțului în JO S:   2019/S 147-360912

IV.2.8) Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii

Anunţul implică încetarea sistemului dinamic de achiziţii publicat în anunţul de participare de mai sus:   nu

IV.2.9) Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Autoritatea contractantă nu va atribui niciun alt contract pe baza anunţului de intenţie de mai sus:   nu


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   -

Lot nr.:   1

Titlu:   Proiecte la scară mică/Transport în Europa continentală

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 1

V.2.1) Data încheierii contractului

05-03-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   2

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Art On The Move, a division of Arexmo
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
-
Localitate
Brussels
Cod NUTS
BE100
Cod poștal
-
Țară
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   500.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   500.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   -

Lot nr.:   1

Titlu:   Proiecte la scară mică/Transport în Europa continentală

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 1

V.2.1) Data încheierii contractului

05-03-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   2

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Hizkia Van Kralingen
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
-
Localitate
Den Haag
Cod NUTS
NL332
Cod poștal
-
Țară
NEDERLAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   500.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   500.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -


Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.:   -

Lot nr.:   2

Titlu:   Proiecte la scară largă / Europa continentală și transportul mondial

Se atribuie un contract/un lot:   da

V.2) Atribuirea contractului Lot nr.: 2

V.2.1) Data încheierii contractului

05-03-2020

V.2.2) Informaţii privind ofertele

Numărul de oferte primite:   2

Numărul de oferte primite de la IMM-uri:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE:   0

Numărul de oferte primite prin mijloace electronice:   0

Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici:   nu

V.2.3) Numele şi adresa contractantului

Denumire oficială
Hizkia Van Kralingen
Număr naţional de înregistrare
-
Adresă
-
Localitate
Den Haag
Cod NUTS
NL332
Cod poștal
-
Țară
NEDERLAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-
Contractantul este un IMM
nu

V.2.4) Informaţii privind valoarea contractului/lotului

Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Valoarea totală a contractului/lotului:   1.000.000,00 EUR

Oferta cea mai scăzută:   -

Cea mai ridicată ofertă:   -

V.2.5) Informații privind subcontractarea

Este probabil să se recurgă la subcontractarea contractului:   nu

Procent:   -

Descriere succintă a părţii din contract care urmează să fie subcontractată:   -


Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3) Informații suplimentare

-

VI.4) Proceduri de contestare

VI.4.1) Organismul de soluţionare a contestaţiilor

Denumire oficială
Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă
-
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
L-2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Adresă internet
-

VI.4.2) Organismul competent pentru procedurile de mediere

Denumire oficială
Ombudsmanul European
Adresă
-
Localitate
Strasbourg
Cod poștal
-
Țară
FRANCE
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Adresă internet
-

VI.4.3) Procedura de contestare

Precizări privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:   -

VI.4.4) Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare

Denumire oficială
Tribunalul Curții de Justiție a Uniunii Europene
Adresă
-
Localitate
Luxembourg
Cod poștal
L-2925
Țară
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Adresă internet
-

VI.4.5) Data expedierii prezentului anunț

23-03-2020

Anexa D1 – Achiziții publice generale: Justificarea atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

1. Justificarea alegerii procedurii negociate fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în conformitate cu articolul 32 din Directiva 2014/24/UE

Nicio ofertă sau nicio ofertă/cerere de participare adecvată ca răspuns la:

o procedură deschisă:   nu

o procedură restrânsă:   nu

Produsele în cauză sunt fabricate exclusiv în scopuri de cercetare, experimentare, studiu sau dezvoltare în condițiile prevăzute de directivă:   -

Lucrările, produsele sau serviciile pot fi furnizate numai de un anumit operator economic pentru următorul motiv:

absenţa concurenţei pentru motive tehnice:   nu

scopul achiziţiei este crearea sau achiziţionarea unei opere de artă sau reprezentaţii artistice unice:   nu

protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală:   nu

Extremă urgenţă determinată de evenimente care nu puteau fi prevăzute de către autoritatea contractantă şi în conformitate cu condiţiile stricte prevăzute de directivă:   nu

Livrări suplimentare efectuate de furnizorul iniţial comandate în condiţiile stricte prevăzute de directivă:   nu

Lucrări/servicii noi, constituind o repetare a lucrărilor/serviciilor existente și solicitate în conformitate cu condițiile stricte prevăzute de directivă:   -

Contract de servicii care va fi atribuit câştigătorului sau unuia dintre câştigători conform regulilor unui concurs de proiecte:   -

Achiziţie de produse cotate şi achiziţionate pe o piaţă de mărfuri:   -

Cumpărarea de produse sau servicii în condiţii deosebit de avantajoase:

de la un furnizor care își încetează definitiv activitățile comerciale:   -

protecţia unor drepturi exclusive, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală:   -

2. Alte justificări ale atribuirii contractului fără publicarea prealabilă a unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

Achiziţia nu se încadrează în domeniul de aplicare al directivei:   nu

3. Explicaţie

-