Eiropas Reģionu komiteja (RK)
Aankondiging van een opdracht

Elektroenerģijas, siltumenerģijas un tilpuma skaitītāju sistēmu uzstādīšana.

I iedaļa: Līgumslēdzēja iestāde

I.1) Nosaukums un adreses

Pilns nosaukums
Eiropas Reģionu komiteja (RK)
Valsts reģistrācijas numurs
-
Pasta adrese
rue Belliard 101
Pilsēta
Bruxelles
Pasta indekss
1040
NUTS kods
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Valsts
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktpersona
direction "Logistique", unité "Programmation, gestion financière et contractuelle"
Tālrunis
-
E-pasts
[email protected]
Fakss
-

Interneta adrese(-es)

Galvenā adrese:   http://www.cor.europa.eu

Pircēja profila adrese:   http://www.cor.europa.eu

I.2) Kopējais iepirkums

Līgums ietver kopējo iepirkumu:  

Vairāku valstu kopēja iepirkuma gadījumā – piemērojamais valsts iepirkuma likums:   -

Līgumu piešķir centralizēto iepirkumu struktūra:  

I.3) Saziņa

Papildu informāciju var saņemt

iepriekš minētajā adresē

Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve iepirkuma dokumentiem pilnā apmērā :   http://cor.europa.eu/fr/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx

Piedāvājumi vai dalības pieteikumi jāsūta

iepriekš minētajā adresē

elektroniski:   -

Elektroniskiem sakariem vajadzīgi rīki un ierīces, kas nav plaši pieejami. Tieša, neierobežota, bezmaksas piekļuve minētajiem rīkiem un ierīcēm pilnā apmērā ir iespējama šeit: -

I.4) Līgumslēdzējas iestādes veids

Eiropas iestāde/aģentūra vai starptautiska organizācija

I.5) Galvenā darbības joma

Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi

II iedaļa: Priekšmets

II.1) Iepirkuma apjoms

II.1.1) Nosaukums

Elektroenerģijas, siltumenerģijas un tilpuma skaitītāju sistēmu uzstādīšana.

Atsauces numurs:   CdR/DL/26/2017.

II.1.2) Galvenās CPV kods

Galvenās CPV kods:   38550000 - Skaitītāji

Papildu CPV kods:   -

II.1.3) Līguma veids

Piegādes

II.1.4) Īss apraksts

Eiropas Reģionu komiteja vēlas parakstīt pamatnolīgumu par siltuma ražošanas un dzesēšanas iekārtām, kā arī elektroenerģijas, gāzes un ūdens sadales iekārtām paredzētu elektroenerģijas, siltumenerģijas un tilpuma skaitītāju sistēmu piegādi, uzstādīšanu un nodošanu ekspluatācijā visās Briselē esošajās ēkās, kurās atrodas Eiropas Reģionu komiteja un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja.

II.1.5) Paredzamā kopējā vērtība

Vērtība bez PVN:   740.000,00

Valūta:   EUR

II.1.6) Informācija par daļām

Līgums ir sadalīts daļās:  

II.2) Apraksts

II.2.1) Nosaukums

-

Daļas numurs:   -

II.2.2) Papildu CPV kods(-i)

Galvenās CPV kods:   38421100 - Ūdens skaitītāji

Papildu CPV kods:   -

II.2.3) Izpildes vieta

NUTS kods:   BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

Galvenais būvlaukums/objekts vai izpildes vieta:   Brisele, Beļģija.

II.2.4) Iepirkuma apraksts

Līgums ietvers (norādīts tikai informatīvā nolūkā):

— elektroenerģijas skaitītāju uzstādīšanu: aptuveni 137 vienības,

— tilpuma skaitītāju uzstādīšanu: aptuveni 15 vienības,

— siltumenerģijas skaitītāju uzstādīšanu: aptuveni 8 vienības,

— gāzes skaitītāju uzstādīšanu: aptuveni 0 vienību

(kopējais uzstādāmo skaitītāju daudzums: 160 vienības),

— programmēšanas un informācijas pārnešanas plānošanu (tai skaitā jauniem uzstādāmiem skaitītājiem): aptuveni 192 vienībām,

— programmēšanas un informācijas pārnešanas plānošanu (tai skaitā jauniem uzstādāmiem skaitītājiem): aptuveni 21 vienībai,

— programmēšanas un informācijas pārnešanas plānošanu (tai skaitā jauniem uzstādāmiem skaitītājiem): aptuveni 22 vienībām,

— programmēšanas un informācijas pārnešanas plānošanu (tai skaitā jauniem uzstādāmiem skaitītājiem): aptuveni 5 vienībām

(kopējais tādu vienību (tai skaitā jaunu uzstādāmu skaitītāju) daudzums, kam jāveic programmēšanas un informācijas pārnešanas plānošana: 240).

Šā līguma izpilde ietvers šādus konkrētus pakalpojumus (tomēr šis uzskaitījums nav izsmeļošs):

— objekta inventarizācija,

— darbi, kas ietver izolācijas un cauruļu tīkla pārveidi,

— elektroenerģijas skaitītāju sistēmu uzstādīšana,

— siltumenerģijas skaitītāju sistēmu uzstādīšana,

— tilpuma skaitītāju sistēmu uzstādīšana,

— gāzes skaitītāju sistēmu uzstādīšana,

— pašreizējo hidraulisko sistēmu atjaunošanas darbi,

— elektromontāžas darbi,

— programmēšanas darbi,

— testēšanas un nodošanas ekspluatācijā operācijas,

— galīgā tīrīšana.

II.2.5) Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas kritēriji

Zemāk minētie kritēriji

II.2.6) Paredzamā vērtība

Vērtība bez PVN:   740.000,00

Valūta:   EUR

II.2.7) Līguma, pamatnolīguma vai dinamiskās iepirkumu sistēmas darbības laiks

Ilgums mēnešos:   48

Līgumu var atjaunot:  

Pārjaunojumu apraksts:   lūdzam skatīt I.3. iedaļā minēto tīmekļa adresi.

II.2.9) Informācija par ierobežojumiem attiecībā uz ekonomikas dalībnieku skaitu, ko uzaicinās iesniegt piedāvājumus vai piedalīties

Paredzētais kandidātu skaits:   10

Objektīvie kritēriji ierobežota kandidātu skaita izvēlei:   kandidātu skaits nav ierobežots.

II.2.10) Informācija par variantiem

Var iesniegt piedāvājumu variantus:  

II.2.11) Informācija par iespējām

Iespējas:  

Iespēju apraksts:   -

II.2.12) Informācija par elektroniskajiem katalogiem

Piedāvājumi jāiesniedz elektronisko katalogu veidā vai tajos jāietver elektroniskais katalogs:  

II.2.13) Informācija par Eiropas Savienības fondiem

Iepirkums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē no Eiropas Savienības fondiem:  

II.2.14) Papildu informācija

-

III iedaļa: Juridiskā, saimnieciskā, finansiālā un tehniskā informācija

III.1) Dalības nosacījumi

III.1.1) Piemērotība profesionālās darbības veikšanai, ieskaitot prasības attiecībā uz reģistrāciju profesionālajos reģistros vai komercreģistros

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

lūdzam skatīt I.3. iedaļā minēto tīmekļa adresi.

III.1.2) Saimnieciskais un finansiālais stāvoklis

Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji:  

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

-

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

-

III.1.3) Tehniskās un profesionālās spējas

Iepirkuma dokumentos minētie atlases kritēriji:  

Atlases kritēriju saraksts un īss apraksts:

-

Standartu minimums, kas varētu būt jāizpilda:

-

III.1.5 Informācija par privileģēto tiesību līgumiem

Līgums paredzēts tikai aizsargātām darbnīcām un ekonomikas dalībniekiem, kuru mērķis ir personu ar invaliditāti vai nelabvēlīgā situācijā nonākušu personu sociālā un profesionālā integrācija:  

Līguma izpilde tikai aizsargātas nodarbinātības programmas ietvaros:  

III.2) Ar līgumu saistītie nosacījumi

III.2.1) Informācija par konkrēto profesiju

Pakalpojuma izpilde tiks nodota tikai konkrētās profesijas pārstāvjiem:   -

Atsauce uz attiecīgo likumu, normatīvo vai administratīvo aktu:   -

III.2.2) Līguma izpildes nosacījumi

Lūdzam skatīt I.3. iedaļā minēto tīmekļa adresi.

III.2.2) Informācija par personālu, kas atbildīgs par līguma izpildi

Jānorāda līguma izpildei norīkoto darbinieku vārdi un profesionālā kvalifikācija:  

IV iedaļa: Procedūra

IV.1) Apraksts

IV.1.1) Procedūras veids

Slēgta procedūra

IV.1.3) Informācija par pamatnolīgumu vai dinamisko iepirkumu sistēmu

Iepirkums paredz pamatnolīguma noslēgšanu:  

Pamatnolīgums ar vienu uzņēmēju:  

Pamatnolīgumu gadījumā – darbības laika, kas pārsniedz četrus gadus, pamatojums:   -

Iepirkums paredz dinamiskās iepirkumu sistēmas izveidi:  

Dinamisko iepirkumu sistēmu varētu izmantot papildu iepirkumu rīkotāji:  

IV.1.4) Informācija par risinājumu vai piedāvājumu skaita samazināšanu sarunu vai dialoga laikā

Piemēro procedūru, ko dala posmos, lai pakāpeniski samazinātu apspriežamo risinājumu vai piedāvājumu skaitu:  

IV.1.5) Informācija par sarunām

Līgumslēdzēja iestāde saglabā tiesības piešķirt līgumu, pamatojoties uz sākotnējiem piedāvājumiem neveicot sarunas:  

IV.1.6) Informācija par elektronisko izsoli

Tiks piemērota elektroniskā izsole:  

Papildu informācija par elektronisko izsoli:   -

IV.1.8) Informācija par Valsts iepirkuma nolīgumu (GPA)

Uz iepirkumu attiecas Valsts iepirkuma nolīgums:  

IV.2) Administratīvā informācija

IV.2.1) Iepriekšēja publikācija par šo pašu procedūru

Paziņojuma numurs ES OV:   -

IV.2.2) Piedāvājumu vai dalības pieteikumu saņemšanas termiņš

Datums:   07-09-2017

Vietējais laiks:   -

IV.2.3) Datums, kad atlasītajiem kandidātiem nosūtīts dalības vai piedāvājumu iesniegšanas uzaicinājums

-

IV.2.4) Valodas, kurās var iesniegt piedāvājumu vai dalības pieteikumu

BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, GA, HR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV

IV.2.6) Minimālais laika posms, kura laikā pretendentam jāuztur piedāvājums

Ilgums mēnešos:   6

IV.2.7) Piedāvājumu atvēršanas nosacījumi

Datums:  

Vietējais laiks:   -

Vieta:   -

Informācija par personām, kurām atļauts piedalīties piedāvājumu atvēršanā, un par piedāvājumu atvēršanas procedūru:   -

VI iedaļa: Papildinformācija

VI.1) Informācija par periodiskumu

Šis ir kārtējs iepirkums:  

Plānotais laiks turpmāko paziņojumu publicēšanai:   -

VI.2) Informācija par elektronisko darbplūsmu

Izmantos elektroniskos pasūtījumus:  

Pieņems elektroniskos rēķinus:  

Izmantos elektroniskos maksājumus:  

VI.3) Papildu informācija

Lūdzam skatīt I.3. iedaļā minēto tīmekļa adresi.

VI.4) Pārskatīšanas procedūras

VI.4.1) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanu

Pilns nosaukums
Vispārējā tiesa
Pasta adrese
rue du Fort Niedergrünewald
Pilsēta
Luxembourg
Pasta indekss
2925
Valsts
LUXEMBOURG
Tālrunis
+352 4303-1
E-pasts
[email protected]
Fakss
+352 43032100
Interneta adrese
http://curia.europa.eu

VI.4.2) Struktūra, kas atbildīga par pārskatīšanas procedūrām

Pilns nosaukums
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
-
Pasta indekss
-
Valsts
-
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.3) Pārskatīšanas procedūra

Precīza informācija par pārskatīšanas procedūru termiņu(-iem):   lūdzam skatīt I.3. iedaļā minēto tīmekļa adresi.

VI.4.4) Dienests, no kura var iegūt informāciju par pārskatīšanas procedūru

Pilns nosaukums
-
Pasta adrese
-
Pilsēta
-
Pasta indekss
-
Valsts
-
Tālrunis
-
E-pasts
-
Fakss
-
Interneta adrese
-

VI.4.5) Šā paziņojuma nosūtīšanas datums

31-07-2017