Aankondiging van een opdracht – nutssectoren

SIB15LF1701 Aankoop van primaire energie

SIBELGA - Het voorwerp van de gunningsprocedure van de opdracht is de levering:
• van elektriciteit voor:
o de dekkingen van de netverliezen die niet gedekt worden door eigen productie van Sibelga;
o de gemeentelijke openbare verlichting;
o de beschermde afnemers.
• van gas voor:
o de bevoorrading van de warmtekrachtkoppelingsinstallaties van Sibelga;
o de bevoorrading van beschermde afnemers.

Publicatiedatum
20-05-2015
Deadline
06-07-2015 om 14:00
Opdrachtcodes (CPV)
09000000 - Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
Regiocodes (NUTS)
BE10 - Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Sibelga
Postadres
Werkhuizenkaai 16, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Nicolas Reyntens

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

cfr VI.3

Economische en financiële draagkracht

cfr VI.3

Vakbekwaamheid

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2147 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!