Aankondiging van een opdracht

RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN INDUSTRIËLE LASGASSEN

RAAMOVEREENKOMST VOOR HET LEVEREN VAN INDUSTRIËLE LASGASSEN

Publicatiedatum
23-06-2015
Deadline
29-07-2015 om 10:30
Opdrachtcodes (CPV)
09120000 - Gasvormige brandstoffen
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Leveringen
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding - Extern Verzelfstandigd Agentschap
Postadres
Keizerslaan 11, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Vansteenbrugge Marijke Anna

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst:

200000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

De inschrijver moet over een positief eigen vermogen beschikken. Dit moet blijken uit de jaarrekening van de inschrijver van het afgelopen boekjaar

Vakbekwaamheid

De minimale vereisten qua technische bekwaamheid zijn:
• Door middel van een lijst (minimum 5) van representatieve leveringen van industriële lasgassen die de inschrijver gedurende de afgelopen drie jaar heeft verricht, data, instanties en contactpersonen waarvoor de lasgassen bestemd waren.
• De bekwaamheid van de inschrijver zal bovendien worden beoordeeld aan de hand van zijn vakkundigheid, doeltreffendheid, ervaring en betrouwbaarheid van het personeel op basis van volgende gegevens:
- Beschrijving van de algemene onderneming ( organogram).
- Beschrijving van de wijze waarop de kwaliteit van het geleverde werk van het
technisch personeel wordt opgevolgd

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1325 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!