Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Aansluitingen, Overkoppelingen en Spanningsombouw

Eandis, werkende in opdracht en voor rekening van Synductis en haar vennoten, TMVW, IWVA, IWVB en Eandis, welke optreedt als werkmaatschappij voor de DNB’s Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd.
De scope omvat de hoofdactiviteit “Aansluitingen, Overkoppelingen en Spanningsombouw ” en bestaat hoofdzakelijk uit:
• Het realiseren of vernieuwen van aansluitingen voor gebouwen;
• Het overbrengen van aansluitingen op het distributienet. Dit gebeurt bij renovatie van een oude of te verlaten distributieleiding;
• Het vervangen van onderdelen van aansluitingen (meters, drukregelaars, ontvangsttoestellen,…);
• Het schorsen en heraansluiten van meters;
• Het plaatsen, activeren en desactiveren van budgetmeters elektriciteit en gas;
• Spanningswijzigingen binneninstallaties;
• Grondwerk en wegherstel, ook van synergiewerken;
• Voorbereidende telecomwerken voor aansluitingen & overkoppelingen;
• Het (gedeeltelijk) realiseren, vernieuwen of vervangen van aftakkingen: drinkwater;
• Optioneel: Overkoppelingen drinkwater in synergie met andere overkoppelingen.

Publicatiedatum
12-05-2014
Opdrachtcodes (CPV)
31311000 - Hoofdnetaansluitingen
45232150 - Werkzaamheden in verband met waterleidingen
45315100 - Elektrotechnische installatiewerken
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Eandis, werkende in opdracht en voor rekening van Synductis en haar vennoten, TMVW, IWVA, IWVB en Eandis, welke optreedt als werkmaatschappij voor de DNB’s Gaselwest, Imea, Imewo, Intergem, Iveka, Iverlek en Sibelgas die allen als aanbestedende overheid voor de opdracht dienen te worden beschouwd
Postadres
Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle, BE
Contactpunt(en)
Filip Van Dorpe
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 2019 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!