Aankondiging van een opdracht

Levering elektriciteit en aardgas voor social profit organisaties in Vlaanderen en Brussel, lid van SOM en/of AZO

Voorwerp van deze leveringen: levering van 100% groene elektriciteit en aardgas voor diverse voorzieningen uit de zorg- en welzijnssector in Vlaanderen en Brussel.

Toelichting: De opdracht betreft een raamovereenkomst voor de duur van 4 jaar voor het leveren van 100% groene elektriciteit en aardgas in diverse voorzieningen uit de zorg- en welzijnssector in Vlaanderen en Brussel.

De opdracht is opgedeeld in de volgende percelen:

Perceel 1: De levering van 100% groene elektriciteit aan een vaste prijs

Perceel 2: De levering van aardgas aan een vaste prijs

Perceel 3: De levering van aardgas aan een variabele prijs

De inschrijver kan een offerte aanbieden voor één of meerdere percelen.

De aanbestedende overheid kiest bij gunning één of meerdere percelen. De opdracht wordt, voor elk door de aanbestedende overheid gekozen perceel, gegund aan de inschrijver met een regelmatige inschrijving en de beste offerteprijs voor dat specifieke perceel. De aanbestedende overheid kan de verschillende gekozen percelen gunnen aan meerdere leveranciers.

Publicatiedatum
31-08-2015
Deadline
21-09-2015 om 11:00
Opdrachtcodes (CPV)
09000000 - Aardolieproducten, brandstof, elektriciteit en andere energiebronnen
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
BE1 - RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Contracttype
Leveringen - Aankoop
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
SOM de federatie van sociale ondernemingen vzw
Postadres
Potvlietlaan 4, 2600 Berchem, BE

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

Totale hoeveelheid of omvang:

Het historische en werkelijke jaarverbruik van de deelnemende instelling is: - 10.500Mwh Elektriciteit - 32.300Mwh Aardgas

Waarde: 4600000 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van

uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikel 61 §§ 1 en 2 van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Attest van in orde zijn met de betaling van de sociale zekerheidsbijdragen.

Attest waaruit blijkt dat hij voldaan heeft aan zijn beroepsmatige fiscale verplichtingen. Het attest heeft betrekking op de laatste afgelopen fiscale periode vr de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes, al naargelang.

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!