Aankondiging van een opdracht

Verlening van internationale koeriersdiensten voor het EASO.

De worden voornamelijk gevraagd van, naar en tussen landen van de Europese Unie en Europese landen buiten de EU. De dienstverlener moet deze diensten echter ook kunnen verlenen van, naar en tussen andere delen van de wereld, met uitzondering van verafgelegen bestemmingen die over het algemeen onbereikbaar zijn. De diensten moeten het volgende omvatten:

verzameling van pakjes/post van „de kantoren van het EASO in Malta” en bezorging aan de „hele wereld”, met inbegrip van Malta;

verzameling van pakjes/post uit de „hele wereld”, met inbegrip van Malta, en bezorging aan de kantoren van het EASO in Malta;

verzameling uit de „hele wereld” en bezorging aan de „hele wereld”;

in orde brengen van de vervoersdocumenten;

algemene organisatie en bewaking van het vervoer.

Datum van verzending van deze aankondiging
24-11-2017
Publicatiedatum
Deadline
15-01-2018
Regiocodes (NUTS)

00 - N/A

MT - MALTA

Opdrachtcodes (CPV)
64120000 - Koeriersdiensten
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Europees Ondersteuningsbureau voor asielzaken
Postadres
MTC Block A, Winemakers Wharf, Grand Harbour
Plaats
Valletta
Postcode
MRS 1917
Land
MALTA
Contactpersoon
-
E-mail
contracts@easo.europa.eu

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
500000.00 EUR

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Alleen al in België winnen elk jaar duizenden bedrijven, van kmo tot multinational, lucratieve overheidsopdrachten. Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt grote kansen!
Registreer