Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

EAN15AD192 - Tijdelijke Opdrachten Tekenwerk

OPGELET!! BETREFT AANKONDIGING REEDS GEGUNDE OPDRACHT!

Het voorwerp van dit aankoopdossier is het toewijzen van raamcontracten aan meerdere opdrachtnemers voor het uitvoeren van tekenwerk op basis van een middelenverbintenis of een resultaatsverbintenis.

Een raamcontract is een verbintenis die gesloten kan worden met één of meerdere opdrachtnemers, zonder dat er een omzetverplichting is voor Eandis. M.a.w. er is tussen de contractanten geen verplichting om zaken met elkaar te doen.

De verschillende opdrachten die in dit aankoopdossier zijn vervat:

• Het intekenen van de liggingsplannen voor laagspanning, midden spanning elektriciteit, lage druk-en middendruk gas in de applicatie Geolig en Geo databank.

• Het cleanen van diverse bestanden in functie van het veiligheidsrisico met betrekking tot de planaanvragen in Klip digitaal.

• Het intekenen van openbare verlichting, wachtbuizen, glasvezel en seinkabel.

• Het intekenen van de orthogonaal-plannen midden spanning elektriciteit en middendruk gas in de applicatie – PowerOn Fusion DMS.

• Maken van technische tekeningen (mechanische onderdelen, elektrische schema’s zowel in 2D als in 3D). Er wordt gezocht naar bureaus die beschikken over de nodige specifieke tools (vb. Solidworks, Inventor,…) en de nodige expertise in technisch tekenwerk.

• Ander technisch tekenwerk.

• Tekenwerk op basis van een resultaatsverbintenis.

Bij de raamcontracten worden enerzijds maximum tarieven vastgelegd en anderzijds algemene condities.

De opdrachtnemers die een raamcontract hebben toegewezen gekregen, zullen vervolgens via minicompetities in concurrentie gezet worden. Het hebben van een raamcontract geeft dus voor de opdrachtnemer nog geen zekerheid op het verkrijgen van opdrachten. Opdrachtnemers met een raamcontract beschouwen we als ‘Voorkeurleveranciers’, doch genieten niet van enige exclusiviteit.

Publicatiedatum
23-12-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71245000 - Plannen ter goedkeuring, werktekeningen en specificaties
Regiocodes (NUTS)
BE2 - VLAAMS GEWEST
Contracttype
Diensten - Dienstencategorie nr 27N
Procedure
Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Eandis cvba (Speciale Sectoren)
Postadres
Brusselsesteenweg 199, 9090 MELLE, BE
Contactpunt(en)
Raymond van West

Gunning en waarde van de opdracht

Officiële benaming
Arcadis Belgium nv
Postadres
Posthofbrug 12, 2600 Berchem
Officiële benaming
Arch & Teco
Postadres
Coupure 55, 9000 Gent
Officiële benaming
Geosolutions nv
Postadres
Prins Boudewijnlaan 41, 2650 Edegem
Officiële benaming
Mides
Postadres
Ardooisesteenweg 260, 8800 Roeselare
Officiële benaming
Tomach Engineering
Postadres
Noorderlaan 111 bus 21, 2000 Antwerpen
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!