Aankondiging van een opdracht

Acquisition de matériel informatique - Marché à commandes

Leveringen
Publicatie datum
27-04-2016
Deadline
08-06-2016 10:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
La Louvière | 7100 La Louvière, BE
Opdrachtcodes (CPV)
30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
30230000 - Computerapparatuur
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
32200000 - Zendapparatuur voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radio-omroep en televisie
38652120 - Videoprojectietoestellen
48000000 - Software en informatiesystemen
48600000 - Database- en besturingssoftware
48620000 - Besturingssystemen
48900000 - Diverse software en computersystemen
Korte inhoud
Marché de fourniture à commande relatif à l'acquisition de matériel informatique
Beschrijving percelen

Perceel 1: Ordinateurs

Beschrijving
PC de bureau + Portables
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
Gunningscriteria
Kwaliteit: Qualité du matériel - 55
Kwaliteit: Prix - 20
Kwaliteit: Délai de livraison - 10
Kwaliteit: Garantie - 10
Kwaliteit: Rédaction de l'offre, documentation technique - 5

Perceel 2: Claviers souris

Beschrijving
Claviers - souris - cordon d'alimentation
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
Gunningscriteria
Kwaliteit: Qualité du matériel - 55
Kwaliteit: Prix - 20
Kwaliteit: Délai de livraison - 10
Kwaliteit: Garantie - 10
Kwaliteit: Rédaction de l'offre, documentation technique - 5

Perceel 3: Disques durs

Beschrijving
Disques durs
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
Gunningscriteria
Kwaliteit: Qualité du matériel - 55
Kwaliteit: Prix - 20
Kwaliteit: Délai de livraison - 10
Kwaliteit: Garantie - 10
Kwaliteit: Rédaction de l'offre, documentation technique - 5

Perceel 4: Serveurs

Beschrijving
Serveurs
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
48000000 - Software en informatiesystemen
Gunningscriteria
Kwaliteit: Qualité du matériel - 55
Kwaliteit: Prix - 20
Kwaliteit: Délai de livraison - 10
Kwaliteit: Garantie - 10
Kwaliteit: Rédaction de l'offre, documentation technique - 5

Perceel 5: Imprimantes - Scanners - Vidéo projecteurs

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
38652120 - Videoprojectietoestellen
Gunningscriteria
Kwaliteit: Qualité du matériel - 55
Kwaliteit: Prix - 20
Kwaliteit: Délai de livraison - 10
Kwaliteit: Garantie - 10
Kwaliteit: Rédaction de l'offre, documentation technique - 5

Perceel 6: Ordiphones + Tablettes

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
32200000 - Zendapparatuur voor radiotelefonie, radiotelegrafie, radio-omroep en televisie
Gunningscriteria
Kwaliteit: Qualité du matériel - 55
Kwaliteit: Prix - 20
Kwaliteit: Délai de livraison - 10
Kwaliteit: Garantie - 10
Kwaliteit: Rédaction de l'offre, documentation technique - 5

Perceel 7: Fibres optiques

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
Gunningscriteria
Kwaliteit: Qualité du matériel - 55
Kwaliteit: Prix - 20
Kwaliteit: Délai de livraison - 10
Kwaliteit: Garantie - 10
Kwaliteit: Rédaction de l'offre, documentation technique - 5

Perceel 8: Système d'exploitation

Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
48600000 - Database- en besturingssoftware
48620000 - Besturingssystemen
Gunningscriteria
Kwaliteit: Qualité du matériel - 55
Kwaliteit: Prix - 20
Kwaliteit: Délai de livraison - 10
Kwaliteit: Garantie - 10
Kwaliteit: Rédaction de l'offre, documentation technique - 5
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
cfr Cahier Spécial des Charges

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
cfr Cahier Spécial des Charges
Minimum vereisten
Classe: N/A, Catégorie: N/A
truck tower-crane sharing