Aankondiging van een gegunde opdracht – nutssectoren

Vereenvoudigde procedure met bekendmaking - Raamovereenkomst voor technische en audio-visuele ondersteuning

Technische en audio-visuele ondersteuning

Technische en audiovisuele ondersteuning bij evenementen (persconferenties, seminaries, personeelsfeesten,

inwijdingen infrastructuur, roadshows, enz.)

Zie bestek

Vereenvoudigde procedure met bekendmaking : de inschrijvers worden verzocht om gelijktijdig hun kandidatuur en offerte in te dienen.

Selectiecriteria en documenten toe te voegen aan de kandidatuur: zie publicatie 'voorwaarden voor deelneming'.

Gunningscriteria en documenten toe te voegen aan de offerte: zie bestek toegevoegd als bijlage aan de

publicatie.


Datum van verzending van deze aankondiging
12-02-2018
Publicatiedatum
12-02-2018
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Opdrachtcodes (CPV)
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
Contracttype
Diensten
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Infrabel nv - Procurement, afdeling I-FBA.51
Postadres
Marcelbroodthaers 2
Plaats
Brussel
Postcode
1060
Land
BELGIQUE-BELGIË
Contactpersoon
-
E-mail
catherine.goffin@infrabel.be

Gunning van een opdracht

Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Totale waarde van de opdracht/het perceel
-
Laagste offerte
-
Hoogste offerte
-
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers
neen
Naam en adres van de contractant
Play NV
Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1252 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!