Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie

Ontwerp en opvolging voor de realisatie van een begeleidingstehuis vzw Amon campus Kruishoutem

Het voorwerp van de Opdracht is een architecturale opdracht, zoals bedoeld in artikel 4 van de Wet van 20 februari 1939. De Opdracht omvat o.m. de voorstudie, het opmaken van de schetsen, het voorontwerp, het uitvoeringsontwerp en het dossier "basis aanbesteding", het onderzoek van de ingediende offertes en het uitoefenen van de controle en de leiding van de aannemingswerken.
De gespecialiseerde technische studies inzake stabiliteit en de speciale technieken inclusief EPB-studie maken eveneens deel uit van de Opdracht. De Inschrijver staat in voor het volledig uitwerken van het concept van het bouwproject en dient hiervoor alle noodzakelijke studies uit te voeren of op eigen verantwoordelijkheid te laten uitvoeren.
De Opdracht omvat alle prestaties die behoren tot of in verband staan met de volledige uitvoering van de aannemingswerken met het oog op de realisatie van het Project.

Publicatiedatum
10-11-2016
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71221000 - Diensten door architectenbureaus voor gebouwen
Deze aankondiging betreft
Aanvullende informatie

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Amon vzw
Postadres
Kloosterstraat 3, 9630 Zwalm, BE
Contactpunt(en)
Geert Petit

Overige nadere inlichtingen

nieuw model inschrijvingsformulier ter beschikking op e-Notification

Test TenderWolf nu :trialPeriod dagen gratis en vrijblijvend!

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1739 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Test TenderWolf nu 30 dagen gratis en vrijblijvend!