Aankondiging van een gegunde opdracht

Het uitwerken van een concept en de studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, omgevingsaanleg, EPB en veiligheidscoördinatie voor de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum (94 bedden) op de site Oude Dorpsstraat 17 te Vrasene

Diensten
Publicatie datum
12-01-2016
Aanbestedende overheid
OCMW Beveren | 9120 Beveren, BE | Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau | Sociale bescherming
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71240000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde en planning
Korte inhoud
Het uitwerken van een concept en de studieopdracht. De ingebruikname van het gebouw met 94 bedden is uiterlijk voorzien tegen januari 2019.
Het OCMW wenst daarvoor een beroep te doen op een architect met relevante ervaring bij gelijkaardige projecten.
De dienstverlening omvat:
- Tijdens de gunningsfase:
o het uitwerken van een concept (schetsontwerpen en visie) voor een nieuw woonzorgcentrum van de toekomst rekening houdend met de maatschappelijke evoluties, wettelijke bepalingen voor de uitbating van een woonzorgcentrum en het vooropgestelde richtbedrag. Voor de opdrachtgever ligt het accent in de visie op wonen en leven en het in elkaar laten vloeien van het leven binnen en buiten het woonzorgcentrum.
- Na sluiting van de opdracht:
o Het uitwerken van het concept en ontwerp in verder overleg met het bestuur. De opdrachtgever is echter niet gebonden aan het uitgewerkte concept dat tijdens de gunningsfase werd voorgelegd.
o de bouwkundige en technische ontwerpen, de bouwkundige begeleiding, coördinatie en opvolging tot en met de definitieve oplevering van de werken.
Een haalbaarheidsstudie werd reeds uitgevoerd en het stedenbouwkundig advies is beschikbaar. Deze zijn raadpleegbaar op aanvraag.
Plaats van dienstverlening: Site Oude Dorpstraat 17 te 9120 Vrasene
Prijsvaststelling:
Het aannemingsbedrag wordt geschat op 11.500.000 EUR (excl. 12% BTW en excl. erelonen) en omvat volgende onderdelen:
- architectuur
- stabiliteitswerken
- technische uitrustingen
- omgevingsaanleg
- vaste binneninrichting
- losse bemeubeling
- signalisatie
- gordijnen
- veiligheidscoördinatie
- EPB
De geselecteerde kandidaten gaan bij het ontwerp van het concept uit van dit richtbedrag.
Gunningen

Het uitwerken van een concept en de studieopdracht voor architectuur, stabiliteit, technieken, omgevingsaanleg, EPB en veiligheidscoördinatie voor de realisatie van een nieuw woonzorgcentrum (94 bedden) op de site Oude Dorpsstraat 17 te Vrasene

Aantal inschrijvingen
5
Bedrijven
OSAR ARCHITECTS BV NV
truck tower-crane sharing