Aankondiging van een opdracht

Omnium onderhoudscontract schuine liften Kennedytunnel

Diensten
Publicatie datum
18-12-2015
Deadline
11-02-2016 09:45
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Elektromechanica en Telematica Gent | 9000 Gent, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
42416100 - Liften
50750000 - Liftonderhoud
Korte inhoud
Omnium onderhoudscontract schuine liften Kennedytunnel
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Zie bestek
Minimum vereisten
Zie bestek

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
Zie bestek
Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing