Aankondiging van een opdracht

EU aanbesteding onderwijs leer pakket.

Levering van het onderwijs leer pakket, bestaande uit methoden en methode-gebonden materialen, educatieve software en ontwikkelingsmateriaal aan SKIPOV.

Datum van verzending van deze aankondiging
01-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
31-01-2018
Regiocodes (NUTS)

NL413 - Noordoost-Noord-Brabant

Opdrachtcodes (CPV)
22000000 - Drukwerk en aanverwante producten
37520000 - Speelgoed
Contracttype
-
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Stichting Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs Veghel (SKIPOV)
Postadres
Stadhuisplein 98
Plaats
VEGHEL
Postcode
5461KS
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Paul Nijkamp
E-mail
p.nijkamp@key-quality.nl

Geraamde waarde

Waarde zonder btw

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

— Geen crimineel verleden.

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer