Aankondiging van een opdracht

MACHELEN FOD Volksgezondheid Leveren en plaatsen van een digestor / Her-aanbesteding

Leveringen
Publicatie datum
19-06-2017
Deadline
24-08-2017 09:30
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio Oost | 3500 HASSELT, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
15114000 - Slachtafval
45213230 - Bouwen van slachthuis
45222100 - Bouwen van afvalverwerkingsinstallatie
90000000 - Diensten inzake afvalwater, afval, reiniging en milieu
90520000 - Diensten op het gebied van radioactief, toxisch, medisch en gevaarlijk afval
90524000 - Diensten voor medisch afval
90524300 - Diensten voor het verwijderen van biologisch afval
Korte inhoud
MACHELEN FOD Volksgezondheid Leveren en plaatsen van een digestor / Her-aanbesteding
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing