Aankondiging van een opdracht

Turnhout - Parkring 4-209, onderhoudscontract liften

Diensten
Publicatie datum
22-12-2015
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Openbare procedure
Aanbestedende overheid
DE ARK | 2300 Turnhout, BE | Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen
Opdrachtcodes (CPV)
42416000 - Liften, skipliften, hijsinstallaties, roltrappen en rolpaden
42416100 - Liften
50750000 - Liftonderhoud
Korte inhoud
Turnhout - Parkring 4-209, onderhoudscontract liften
Beschrijving
Gunningscriteria
Prijs: 100
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.
Minimum vereisten
Het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
In het bezit zijn van het certificaat:
Minimum vereisten
ISO 9001:2008
truck tower-crane sharing