Aankondiging van een gegunde opdracht

Het ter beschikking stellen van een veiligheidscoördinator-ontwerp en/of veiligheidscoördinator-verwezenlijking en het verlenen van assistentie aan de aanbesteder hieromtrent.

Diensten
Publicatie datum
31-01-2021
Waarde
109.117,50 EUR
Aanbestedende overheid
Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Oost-Vlaanderen | 9000 Gent, BE | Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71310000 - Adviezen inzake techniek en bouw
71317210 - Advies inzake gezondheid en veiligheid
79417000 - Veiligheidsadviezen
Korte inhoud
De opdracht bestaat uit het ter beschikking stellen van één of meerdere veiligheidscoördinatoren-ontwerp en veiligheidscoördinatoren-verwezenlijking voor diverse projecten met betrekking tot modernisering, beheer en onderhoud van het gewest- en autosnelwegennet in de provincie Oost-Vlaanderen.
De projecten kunnen worden uitgevoerd voor rekening van het Vlaams Gewest, Agentschap
Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen, en bij samengevoegde opdrachten waarvoor het Vlaams Gewest aanbesteder is, ook deels voor rekening van eventuele medefinanciers zoals de betrokken gemeente(s), De Lijn, NMBS, NV Aquafin of desgevallend overige derden.
In deze opdracht is tevens de veiligheidscoördinatie van de door het AWV-project geïnitieerde (voorbereidende) werken aan nutsleidingen inbegrepen, alsook de eventuele gelijktijdige werken in opdracht van de afdeling Verkeer, Wegsystemen en Telematica (VWT) en/of de sectie Elektrische Weginstallaties (EW).
Gunningen
Aantal inschrijvingen
6
Waarde
109.117,50 EUR
Bedrijven
Veto en partners nv | 9860 Oosterzele, BE
truck tower-crane sharing