Aankondiging van een opdracht

Aanstellen van een multidisciplinair team voor de begeleiding bij een DBFM-opdracht voor het realiseren van een Cultuurhuis in Hoogstraten

Diensten
Publicatie datum
28-01-2020
Deadline
04-03-2020 11:00
Geraamde totale waarde
188000.00 EUR
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Stad Hoogstraten | 2320 Hoogstraten, BE | Regionale of plaatselijke instantie | Algemene overheidsdiensten
Opdrachtcodes (CPV)
66171000 - Diensten voor financieel advies
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71318000 - Technische advies- en raadgevingsdiensten
79111000 - Juridisch advies
Korte inhoud
Aanstellen van een multidisciplinair team voor de begeleiding bij een DBFM-opdracht voor het realiseren van een Cultuurhuis in Hoogstraten
Beschrijving
Beschrijving
Aanstellen van een multidisciplinair team voor de begeleiding bij een DBFM-opdracht voor het realiseren van een Cultuurhuis in Hoogstraten
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
66171000 - Diensten voor financieel advies
71241000 - Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse
71318000 - Technische advies- en raadgevingsdiensten
79111000 - Juridisch advies
Regiocode (NUTS)
BE213 - Arr. Turnhout
truck tower-crane sharing