Aankondiging van een opdracht - nutssectoren

C64/0000307486 - Levering van GSM, tablets en toebehoren

Leveringen
Publicatie datum
13-04-2016
Deadline
24-05-2016 11:00
Geraamde totale waarde
700000.00 -> 900000.00 EUR
Raamovereenkomst
ja
Procedure
Procedure met onderhandelingen
Aanbestedende overheid
NMBS-Procurement & Investment | 1060 Brussel, BE | Nutssectoren | Vervoersdiensten per spoor
Opdrachtcodes (CPV)
30200000 - Computeruitrusting en -benodigdheden
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
32250000 - Mobiele telefoons
32252000 - Gsm-telefoons
Korte inhoud
Levering van GSM, tablets en toebehoren
Voorwaarden voor deelneming

Economische en financiële draagkracht

Algemeen
De NMBS houdt zich het recht voor om op basis van de ontvangen gegevens het aantal kandidaten te beperken.
Omzet: omzetcijfers van de laatste 3 jaren (in België/wereldwijd). Deze moet gemiddeld EUR 1.000.000 op jaarbasis bedragen;
Financiële situatie van de maatschappij: winst-/verliesrekeningen van de laatste 3 jaren (in België/wereldwijd);
Een geldig origineel attest afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij de inschrijver aangesloten is, waaruit blijkt dat hij in orde is met de storting van zijn bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is;
Een financieel rapport van een erkende organisatie (bv Graydon, Dun&Bradstreet,…) met de belangrijkste financiële indicatoren.

Technische en beroepsbekwaamheid

Algemeen
- Algemene beschrijving van de maatschappij.
- Bewijs leveren van minimum 3 referenties van soortgelijke opdrachten (levering van GSM's, tablets, toebehoren…) van gelijkwaardige omvang afgesloten gedurende de laatste 5 jaar, met de overeenkomstige bedragen, geleverde hoeveelheden, naam van een contactpersoon en een certificaat van goede uitvoering van een opdracht afgeleverd door de klant.
- De kandidaat moet beschikken over een contactpersoon met kennis van NL en/of FR; het CV van de contactpersoon dient toegevoegd te worden aan de kandidatuur.
truck tower-crane sharing