Parkeersagentschap
Aankondiging van een opdracht

Overheidsopdracht tot uitbating van een systeem van betaling per sms van de parkeerretributies in betalende zones

Overheidsopdracht tot uitbating van een systeem van betaling per sms van de parkeerretributies in betalende zones

Publicatiedatum
05-04-2016
Deadline
16-05-2016 om 12:00
Opdrachtcodes (CPV)
64200000 - Telecommunicatiediensten
72500000 - Informaticadiensten
Regiocodes (NUTS)
BE - BELGIQUE-BELGIË
Contracttype
Diensten
Procedure
Openbaar

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Parkeersagentschap
Postadres
Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel, BE
Contactpunt(en)
Swuine Tamara

Hoeveelheid of omvang van de opdracht

-

Voorwaarden voor deelneming

Vakbekwaamheid

Eventuele minimumeisen:

Klasse: N/A, Categorie: N/A