Aankondiging van een opdracht

Lo-Reninge - Regie der Gebouwen - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke.

Diensten
Publicatie datum
25-01-2016
Aanbestedende overheid
Regie der Gebouwen - Vlaanderen Regio West | 8000 BRUGGE, BE | Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
Opdrachtcodes (CPV)
71000000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
Korte inhoud
Lo-Reninge - Regie der Gebouwen - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke.
Opmaken EPC attest.
truck tower-crane sharing