Aankondiging van een opdracht

Raamovereenkomst voor levering en gebruiksklare opstelling van audiovisueel apparatuur

Leveringen
Publicatie datum
25-04-2020
Deadline
25-05-2020 10:00
Raamovereenkomst
neen
Procedure
Mededingingsprocedure met onderhandeling
Aanbestedende overheid
Universiteit Antwerpen | 2000 Antwerpen, BE | Publiekrechtelijke instelling | Onderwijs
Opdrachtcodes (CPV)
30000000 - Kantoormachines en gegevensverwerkende apparatuur, kantooruitrusting en -benodigdheden, uitgez. meubilair en softwarepakketten
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
Korte inhoud
De uit te voeren levering betreft: het afsluiten van een stockovereenkomst waarin de voorwaarden (o.a. de prijzen) worden vastgelegd, voor volgende drie onderdelen:
1. voor latere bestellingen voor de levering van audiovisueel materiaal;
2. voor de installatie en het bedrijfsklaar maken van deze apparatuur op één van de campussen van de Universiteit en de desgevallend noodzakelijke programmering van de apparatuur en de opleiding voor het gebruik ervan.
3. Licenties en onderhoudscontract met betrekking tot de huidige lesopname software en hardware.
Beschrijving
Beschrijving
De uit te voeren levering betreft: het afsluiten van een stockovereenkomst waarin de voorwaarden (o.a. de prijzen) worden vastgelegd, voor volgende drie onderdelen:
1. voor latere bestellingen voor de levering van audiovisueel materiaal;
2. voor de installatie en het bedrijfsklaar maken van deze apparatuur op één van de campussen van de Universiteit en de desgevallend noodzakelijke programmering van de apparatuur en de opleiding voor het gebruik ervan.
3. Licenties en onderhoudscontract met betrekking tot de huidige lesopname software en hardware.
Looptijd
24 maanden
Aanvullende opdrachtcodes (CPV)
32000000 - Radio-, televisie-, communicatie-, telecommunicatietoestellen en aanverwante apparatuur
Regiocode (NUTS)
BE211 - Arr. Antwerpen
Voorwaarden voor deelneming

Technische en beroepsbekwaamheid

Minimum vereisten
Klasse: N/A, Categorie: N/A
truck tower-crane sharing