Aankondiging van een opdracht

Communicatieonderzoek.

Communicatieonderzoek.

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
22-01-2018
Regiocodes (NUTS)

NL - NEDERLAND

Opdrachtcodes (CPV)
73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
Contracttype
-
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiële benaming
Politie Nederland
Postadres
Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam
Plaats
Rotterdam
Postcode
3068 AV
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Jaap Albers
E-mail
jaap.albers@politie.nl

Geraamde waarde

Waarde zonder btw

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiële draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Registreer

De voorbije maand alleen al werden in België maar liefst 1268 nieuwe overheidsopdrachten aangekondigd.

Jaarlijks worden in België zowat 20.000 overheidsopdrachten uitgeschreven, van loodgieterswerk tot grote infrastructuurwerken, van schoolmaaltijden tot mainframes. Goed voor een bedrag van ongeveer 50 miljard euro.

Registreer