Aankondiging van een opdracht

Communicatieonderzoek.

Communicatieonderzoek.

Datum van verzending van deze aankondiging
05-12-2017
Publicatiedatum
Deadline
22-01-2018
Regiocodes (NUTS)

NL - NEDERLAND

Opdrachtcodes (CPV)
73000000 - Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen
Contracttype
Diensten
Procedure

Aanbestedende dienst

Officiƫle benaming
Politie Nederland
Postadres
Postbus 70023, 3000 LD Rotterdam
Plaats
Rotterdam
Postcode
3068 AV
Land
NEDERLAND
Contactpersoon
Jaap Albers
E-mail
jaap.albers@politie.nl

Geraamde waarde

Waarde zonder btw
-

Voorwaarden voor deelneming

Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister

-

Economische en financiƫle draagkracht

-

Eventuele minimumeisen:

-

Technische en beroepsbekwaamheid

-

Eventuele minimumeisen:

-

Alleen al in België winnen elk jaar duizenden bedrijven, van kmo tot multinational, lucratieve overheidsopdrachten. Ook voor jouw bedrijf biedt de aanbestedingsmarkt grote kansen!
Registreer