Aankondiging van een gegunde opdracht

Beheer drink-, proces- en warmtapwaterinstallaties

Diensten
Publicatie datum
27-01-2023
Waarde
1.250.000,00 EUR
Aanbestedende overheid
Radboudumc | 6525GA Nijmegen, NL | Publiekrechtelijke instelling | Gezondheid | Carlo den Brok
Opdrachtcodes (CPV)
39370000 - Waterinstallaties
71317210 - Advies inzake gezondheid en veiligheid
71600000 - Diensten voor technische testen, analyse en adviezen
71631400 - Technische controle van technische installaties
71800000 - Adviesdiensten voor watervoorziening en afval
71900000 - Laboratoriumdiensten
Korte inhoud
Dit is een Niet-Openbare Europese aanbesteding van Radboudumc ten behoeve van de selectie van een Ondernemer welke ervoor zorg draagt dat het totale beheer van drink- en warmtapwaterinstallaties in het Radboudumc uitgevoerd wordt, conform wet en regelgeving. Het doel van de Aanbesteding is het sluiten van een overeenkomst met één Opdrachtnemer. Radboudumc wenst hiertoe een overeenkomst te sluiten vanaf 1 januari 2023 voor 4 jaar met 2 optiejaren met één partij, die gedurende deze periode het beheer uitvoert.
Gunningen

Beheer drink-, proces- en warmtapwaterinstallaties

Aantal inschrijvingen
4
Waarde
1.250.000,00 EUR
Bedrijven
Hydroscope B.V. | Breda, NL
truck tower-crane sharing