Aankondiging van een prijsvraag voor ontwerpen

Oproep Winvorm 2016 januari

Diensten
Publicatie datum
22-01-2016
Aanbestedende overheid
Provincie West-Vlaanderen | 8200 Brugge, BE | Regionale of plaatselijke instantie
Opdrachtcodes (CPV)
71200000 - Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke
71300000 - Dienstverlening door ingenieurs
71400000 - Dienstverlening op het gebied van stedenbouw en landschapsarchitectuur
Korte inhoud
Oproep WinVorm 2016 januari. Oproep voor diverse opdrachten op het vlak van bouwkunde, stedenbouw en landschapsarchitectuur. Oproep tot kandidaatstelling om op een lijst van kandidaat-ontwerpers te worden opgenomen voor de uitvoering van diensten voor steden en gemeenten, ocmw, intercommunales, provincie, politiezones, brandweerzones en sociale huisvestingsmaatschappijen in de provincie West-Vlaanderen. De organisatie van de Oproep is een samenwerking tussen de Provincie West-Vlaanderen, de intercommunales wvi en Leiedal en de Vlaams Bouwmeester.
truck tower-crane sharing