Europa-Parlamentet, Directorate-General for Communication, Directorate for Visitors, House of European History
Aankondiging van een gegunde opdracht

Levering af specialiserede transporttjenester for museumsgenstande

Del I: Ordregivende myndighed

I.1) Navn og adresser

Officielt navn
Europa-Parlamentet, Directorate-General for Communication, Directorate for Visitors, House of European History
CVR-nummer
-
Postadresse
Rue Wiertz 60
By
Brussels
Postnummer
1047
NUTS-kode
BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Land
BELGIQUE-BELGIË
Kontaktperson
-
Telefon
-
E-mail
[email protected]
Fax
-

Internetadresse(r)

Overordnet internetadresse:   http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm

Internetadresse for køberprofilen:   -

I.2) Fælles udbud

Kontrakten omfatter fælles udbud:   nej

I tilfælde af fælles udbud, der involverer forskellige lande – gældende national lovgivning vedrørende udbud:   -

Kontrakten tildeles af en indkøbscentral:   nej

I.4) Type ordregivende myndighed

Europæisk institution/agentur eller international organisation

I.5) Hovedaktivitet

Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1) Udbuddets omfang

II.1.1) Betegnelse

Levering af specialiserede transporttjenester for museumsgenstande

Sagsnr.:   -

II.1.2) Hoved-CPV-kode

Hoved-CPV-kode:   60100000 - Vejtransport

Supplerende CPV-kode:   -

II.1.3) Kontrakttype

Tjenesteydelser

II.1.4) Kort beskrivelse

Huset for Europæisk Historie søger tjenester, der vedrører alle eller en del af nedenstående:
1) Planlægning af transporten til og fra Huset for Europæisk Historie,
2) Emballering af objekterne,
3) Specialiserede transporttjenester,
4) Kurerhåndteringstjenester,
5) Tilknyttede tjenester (tolddeklarering m.m.).

II.1.6) Oplysninger om delkontrakter

Kontrakten er opdelt i delkontrakter:   ja

II.1.7) Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)

Værdi:   1.500.000,00

Valuta:   EUR


II.2) Beskrivelse Delkontraktnr.: 1

II.2.1) Betegnelse

Mindre projekter / transport på det europæiske fastland

Delkontraktnr.:   1

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   60100000 - Vejtransport
60420000 - Ikke-regelmæssig luftfartsvirksomhed
63120000 - Oplagring og pakhusvirksomhed
63712000 - Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport
63524000 - Udarbejdelse af transportdokumenter
79223000 - Tjenester i forbindelse med toldmæglervirksomhed
63521000 - Formidling af godstransport

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Hovedudførelsessted:   Alle europæiske lande.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

— Transportordninger, der involverer mindre projekter, og/eller
— Transport på det europæiske fastland.
Der er tale om følgende:
— enkel punkt til punkt-transport,
— transport mellem forskellige af Huset for Europæisk Histories adresser,
— en lille udstilling.
Transporten vil involvere en del planlægning, overvejelser om tidsplaner og lejlighedsvis koordinering af ledsagende kurerer fra udlånerens side.

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

Pris - Vægtning:   20

Kvalitetskriterium - Navn:   Se udbudsmaterialet  / Vægtning:   80

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

-


II.2) Beskrivelse Delkontraktnr.: 2

II.2.1) Betegnelse

Større projekter / transport på det europæiske fastland og på verdensplan

Delkontraktnr.:   2

II.2.2) Supplerende CPV-kode(r)

Hoved-CPV-kode:   60100000 - Vejtransport
60420000 - Ikke-regelmæssig luftfartsvirksomhed
63120000 - Oplagring og pakhusvirksomhed
63524000 - Udarbejdelse af transportdokumenter
63712000 - Hjælpevirksomhed i forbindelse med vejtransport
79223000 - Tjenester i forbindelse med toldmæglervirksomhed
63521000 - Formidling af godstransport

Supplerende CPV-kode:   -

II.2.3) Udførelsessted

NUTS-kode:   BE - BELGIQUE-BELGIË

Hovedudførelsessted:   På verdensplan til og fra Bruxelles.

II.2.4) Beskrivelse af udbuddet

— Transportordninger, der involverer vej-, sø- eller lufttransport, for større enkeltstående transporter, eller
— Udstillingsprojekter som f.eks. internationale udlån, der involverer et stort antal kurerer, mange måneders forudgående detailplanlægning, sikkerhedsforanstaltninger og overvejelser om tidsplaner.

II.2.5) Tildelingskriterier

de nedenfor anførte kriterier

Pris - Vægtning:   20

Kvalitetskriterium - Navn:   Se udbudsmaterialet  / Vægtning:   80

II.2.11) Oplysninger om optioner

Optioner:   nej

Beskrivelse af optioner:   -

II.2.13) Oplysninger om EU-midler

Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program:   nej

II.2.14) Yderligere oplysninger

-


Del IV: Procedure

IV.1) Beskrivelse

IV.1.1) Proceduretype

IV.1.3) Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem

Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale:   ja

Der blev oprettet et dynamisk indkøbssystem:   nej

IV.1.6) Oplysninger om elektronisk auktion

Der er anvendt elektronisk auktion:   nej

IV.1.8) Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud

Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen:   nej

IV.2) Administrative oplysninger

IV.2.1) Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt

Bekendtgørelsens nummer i EUT S:   2019/S 147-360912

IV.2.8) Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem

Bekendtgørelsen vedrører opsigelsen af det dynamiske indkøbssystem offentliggjort i udbudsbekendtgørelsen ovenfor:   nej

IV.2.9) Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Den ordregivende myndighed vil ikke tildele yderligere kontrakter på baggrund af forhåndsmeddelelsen ovenfor:   nej


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   -

Delkontraktnr.:   1

Betegnelse:   Mindre projekter / transport på det europæiske fastland

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 1

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

05-03-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   2

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Art On The Move, a division of Arexmo
CVR-nummer
-
Postadresse
-
By
Brussels
NUTS-kode
BE100
Postnummer
-
Land
BELGIQUE-BELGIË
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   500.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   500.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   -

Delkontraktnr.:   1

Betegnelse:   Mindre projekter / transport på det europæiske fastland

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 1

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

05-03-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   2

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Hizkia Van Kralingen
CVR-nummer
-
Postadresse
-
By
Den Haag
NUTS-kode
NL332
Postnummer
-
Land
NEDERLAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   500.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   500.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -


Del V: Kontrakttildeling

Kontraktnr.:   -

Delkontraktnr.:   2

Betegnelse:   Større projekter / transport på det europæiske fastland og på verdensplan

En kontrakt/delkontrakt tildeles:   ja

V.2) Kontrakttildeling Delkontraktnr.: 2

V.2.1) Dato for indgåelse af kontrakten

05-03-2020

V.2.2) Oplysninger om tilbud

Antal modtagne tilbud:   2

Antal tilbud modtaget fra SMV'er:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater:   0

Antal tilbud modtaget elektronisk:   0

Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører:   nej

V.2.3) Kontrahentens navn og adresse

Officielt navn
Hizkia Van Kralingen
CVR-nummer
-
Postadresse
-
By
Den Haag
NUTS-kode
NL332
Postnummer
-
Land
NEDERLAND
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-
Kontrahenten er en SMV
nej

V.2.4) Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Kontraktens/delaftalens samlede værdi:   1.000.000,00 EUR

Laveste bud:   -

Højeste bud:   -

V.2.5) Oplysninger om underentreprise

Kontrakten forventes at ville blive givet i underentreprise:   nej

Andel:   -

Kort redegørelse for den del af kontrakten, der vil blive givet i underentreprise:   -


Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3) Yderligere oplysninger

-

VI.4) Klageprocedurer

VI.4.1) Organ med ansvar for klageprocedurerne

Officielt navn
Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse
-
By
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Internetadresse
-

VI.4.2) Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne

Officielt navn
Den Europæiske Ombudsmand
Postadresse
-
By
Strasbourg
Postnummer
-
Land
FRANCE
Telefon
-
E-mail
-
Fax
-
Internetadresse
-

VI.4.3) Klageprocedure

Præcise oplysninger om klagefrist(er):   -

VI.4.4) Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren

Officielt navn
Retten ved Den Europæiske Unions Domstol
Postadresse
-
By
Luxembourg
Postnummer
L-2925
Land
LUXEMBOURG
Telefon
+352 4303-1
E-mail
[email protected]
Fax
+352 4303-2600
Internetadresse
-

VI.4.5) Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse

23-03-2020

Bilag D1 – Offentlige indkøb: Begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

1. Begrundelse for anvendelse af udbud med forhandling uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i henhold til artikel 32 i direktiv 2014/24/EU

Ingen tilbud eller egnede tilbud/anmodninger om deltagelse i forbindelse med:

offentligt udbud:   nej

begrænset udbud:   nej

De pågældende varer er alene fremstillet med henblik på forskning, forsøg, undersøgelse eller udvikling på de i direktivet fastsatte betingelser:   -

Kun en bestemt økonomisk aktør kan levere de pågældende bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser af følgende årsag:

manglende konkurrence af tekniske årsager:   nej

indkøb, der sigter mod skabelse eller erhvervelse af et unikt kunstværk eller en unik kunstnerisk præstation:   nej

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   nej

Tvingende grunde som følge af begivenheder, som den ordregivende myndighed ikke kunne forudse, og under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Der er afgivet ordre på supplerende leverancer hos den oprindelige leverandør under streng overholdelse af direktivets betingelser:   nej

Nye bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der er en gentagelse af tilsvarende bygge- og anlægsarbejder eller tjenesteydelser og bestilt under streng overholdelse af direktivets betingelser:   -

Tjenesteydelseskontrakt, der skal tildeles vinderen eller en af vinderne af en projektkonkurrence:   -

Der er tale om varer, der noteres og købes på en varebørs:   -

Indkøb af varer eller tjenesteydelser på særlig fordelagtige vilkår:

hos en leverandør, der endeligt indstiller sin erhvervsvirksomhed:   -

årsager, der vedrører beskyttelse af enerettigheder, herunder intellektuelle ejendomsrettigheder:   -

2. Anden begrundelse for tildeling af kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en indkaldelse af tilbud i Den Europæiske Unions Tidende

Udbuddet er ikke omfattet af direktivet:   nej

3. Forklaring

-